Daily Archives: 30/08/2012

Compensarea orelor lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale – info utile

Potrivit art.137 din Codul muncii, republicat, repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. In cazul in care repausul in aceste zile ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, acesta poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In aceasta situatie, salariatii beneficiaza de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Legiuitorul nu a stabilit o limita minima a sporului in acest caz.

Afla aici care sunt obligatiile fiscale ale persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati

Potrivit Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au obligatia de a angaja persoane cu handicap in proportie de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line a declaratiilor – procedura

In cazul in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line” se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line”, care poate fi descarcat de aici. Cererea se listeaza, se semneaza de titularul certificatului si de catre contribuabil, se scaneaza si se transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, formularul 151 se depune in format hartie, semnat si stampilat de catre contribuabil, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de:
– actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie;
– documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si copie;
– imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line.

Atentie! Prin formularul 151 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaratii fiscal on-line

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.