Monthly Archives: September 2012

Afla aici care este procedura stabilirii rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice

Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania
Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania sunt:
– domiciliul in Romania;
– locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;
– centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
– persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Stabilirea rezidentei fiscale

Persoana fizica nerezidenta trebuie sa inregistreze la autoritatea fiscala competenta formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, in 30 de zile de la

OPANAF nr.1303/2012: Noi formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

In Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (OPANAF) nr. 1303/2012 privind modificarea si completarea OPANAF nr. 1438/2009 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale.

Prin ordinul mentionat mai sus au fost aprobate modele pentru noi formulare care vor fi utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, astfel:
– Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
– Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;
– Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti.
Aceste formulare sunt editate prin sistemul informatic si sunt valabile fara semnatura si

Indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – info utile

Dreptul la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii, potrivit art.3 din OUG nr.158/2005[1]. Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator[2].  Iar stagiul mimim de cotizare pentru acordarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art.7, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda ceoncediul medical.

In ceea ce priveste modul de calcul al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, OUG nr.158/2005 prevede la art.10 ca, baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii

Inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice suspendata pana la 1 ianuarie 2013

In Monitorul Oficial nr. 623/30.08.2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.

Intrucat, prin Legea nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, au fost aduse importante modificari regimului juridic aplicabil activitatilor de emitere, transmitere si arhivare a facturilor electronice, iar adaptarea acestor activitati la noile cerinte legale presupune modificarea infrastructurilor tehnice existente, prin actul normativ mentionat mai sus, se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 148/2012 in vederea acordarii unui timp rezonabil, pana la 1 ianuarie 2013, operatorilor economici pentru adaptarea infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic

Atentie! Programul Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2012) s-a actualizat in data de 23.08.2012

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007 s-a actualizat in 23.08.2012.

Modificarile aduse prin versiunea 1.0.4/23.08.2012:
– Modificare cont pt.’Disponibil din Fondul pentru mediu’ din RO92TREZ7065017XXX000155 in RO61TREZ70674181050XXXXX.

– S-au introdus urmatoarele obligatii:
22210313XX–CAS individuala datorata de pers.care realiz.ven.din drepturi de proprietate intelectuala.
22210314XX–CAS individuala datorata de pers.care realiz.ven.din activ.desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile, precum si a contractelor de agent.
22210315XX–CAS individuala datorata de pers.care realiz.ven.din activ.de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara.
26210516XX–CASS individuala datorata de pers.care realiz.ven.din dr.de prop.intelectuala.
26210517XX–CASS individuala datorata de pers.care realiz.ven.din

Atentie! Luni, 10 septembrie, termen pentru unele obligatii fiscale

Pana luni, 10 septembrie 2012, inclusiv, contribuabilii trebuie sa depuna la Fisc urmatoarele declaratii:

Formularul 096 – Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal.

Formularul 096 se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA; OPANAF nr.13/2011.

Formularul 010 – Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Formularul 010 se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire – art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 2706/2011.

Formularul 070 – Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Formularul 070 se depune de catre persoanele fizice care desfasoara

Legea dialogului social republicata

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012 in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Legea dialogului social, republiata – forma actualizata, aplicabila incepand cu data de 17.01.2016.

Ultima actualizare:  prin Legea nr.1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011, publicata in Monitorul Oficial nr.26 din 14 ianuarie 2016, in vigoare de la 17 ianuarie 2016 (modifica: art.1 lit.r); art.24; art.134 , introduce: alin.(5) la art.41, alin.(4^1 la art.55; lit.f^1) la art.78; art.138^1; abroga art.137).

Legea dialogului social a fost republicata

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social a fost republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012 in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind a Codul de procedura civila.

Codul de procedura fiscala

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala – ultima actualizare: prin OG nr. 28/27 august 2013.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala:

TITLUL I – Dispozitii generale (art.1-20)
CAP. 1 Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala (art.1-3; art.4-abrogat)
CAP. 2 Principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat  (art.5-12)
CAP. 3 Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale (art.13-15)
CAP. 4 Raportul juridic fiscal (art.16-20)

TITLUL II  – Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal (art.21-31)
CAP. 1 Dispozitii generale  (art.21-30)
CAP. 2 Domiciliul fiscal (art.31)

TITLUL III  – Dispozitii procedurale generale (art.32-71)
CAP. 1 Competenta organului fiscal (art.32-40)
CAP. 2 Actele emise de organele fiscale (art.41-48^1)
CAP. 3 Administrarea si aprecierea probelor (art.49-67^1)
CAP. 4 Termene  (art.68-71)

TITLUL IV  – Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala

OG nr.16/2012: modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr.618 din 28 august 2012 a fost publicata OG nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.