Indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – info utile

Dreptul la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii, potrivit art.3 din OUG nr.158/2005[1]. Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator[2].  Iar stagiul mimim de cotizare pentru acordarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art.7, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda ceoncediul medical.

In ceea ce priveste modul de calcul al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, OUG nr.158/2005 prevede la art.10 ca, baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare,  veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii pentru perioadele de concedii si indemnizatii prevazute de OUG nr.158/2005;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru perioadele in care asiguratii au beneficiat de pensie de invaliditate, au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani.

Daca persoana asigurata a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza carora s-a achitat contributia.

Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neopaziilor si SIDA[3], precum si in cazul concediului de risc maternal.

Daca, pentru cazurile mentionate, stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiei o constituie venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia[4].

Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare, iar din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare


[1] Privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1074 din 29.11.2005.
[2] A se vedea art.8 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
[3] Potrivit art.9 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.
[4] A se vedea art.9, art.31 si art.10 alin.(4) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

(Visited 514 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 − three =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.