Baza de calcul a concediului medical in situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni

Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii, potrivit art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

In situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni anterioare producerii riscului, media zilnica a bazei de calcul nu se poate determina.

Aceasta situatie este explicata la art.73, alin.(2), exemplul nr.4 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.158/2005, astfel:

Exemplul nr.4 – Situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni

Luna

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V

500

Zile lucratoare

19

22

23

20

23

22

21

22

20

22

20

21

Zile de stagiu

23

In acest caz, media zilnica a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece in ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.

Astfel, daca persoana asigurata are stagiu de cotizare, dar acesta nu se regaseste in cele 6 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical, nu se poate constitui baza de calcul. Salariatul va fi pontat in concediu medical, dar nu i se va  putea plati indemnizatia.

Contabun.ro a mai scris si:
*Intreaba specialistul: concedii medicale
*Baza de calcul a concediului medical in cazul in care salariatul a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni
*Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca – info utile
*Recuperare concedii medicale din FNUASS – continut dosar
*Plata indemnizatiei de concediu medical – cumul de functii
*Diurna intra in baza de calcul pentru concediul medical?

(Visited 922 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.