Ce acte se depun la dosarul pentru indemnizatie crestere copil in cazul veniturilor obtinute din conventii civile

Potrivit art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;
b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Iar la art.3 alin.(1) din OUG nr.111/2010 aflam ca, veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit.

In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta (art.3 alin.(4) din OUG nr.111/2010).

Astfel, in cazul in care persoana indreptatita sa primeasca indemnizatia a obtinut (si) venituri in baza unei conventii civile de prestare servicii, aceasta va depune la dosarul pentru acordarea indemnizatiei si urmatoarele acte:
– Adeverinta de la platitorul de venit (Anexa nr.2 la HG nr.52/31.01.2011) in care sa se precizeze in mod clar cat impozit i s-a retinut la sursa (10% sau 16%).

Daca persoanei indreptatite i s-au retinut doar 10% impozit, atunci se vor anexa la dosar si urmatoarele acte: dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului (decizia de impunere definitiva sau adeverinta cu veniturile realizate, pentru anul anterior nasterii copilului; decizia sau adeverinta privind veniturile estimate, după depunerea declaratiei 220 rectificata, in urma suspendarii activitatii, pentru anul in curs) eliberate de Administratia Financiara de care apartine solicitantul.

– Copie contract/conventie civila de prestare servicii.
– Dovada suspendarii activitatii pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap (decizie, act aditional etc.).

In situatia in care persoana indreptatita a realizat doar venituri din activitati independente, se va atasa la dosar si adeverinta cu perioada si sumele incasate de la institutia platitoare a concediului de maternitate (Casa de asigurari de sanatate de care apartine solicitantul) sau adeverinta in care sa se precizeze ca mama nu are dreptul la concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2005 eliberata de autoritatea competenta (angajator, Casa de asigurari de sanatate).

(Visited 1,349 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.