Declaratia 096-formular si instructiuni de completare

Formularul 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal

Formularul 096 se utilizeaza si in situatiile prevazute de art.II alin.(1) lit.e) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar ‐ fiscale, respectiv pentru solicitarile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA din anul 2012.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu‐se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de formular:
‐ un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;
‐ un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Foarmularul 096  se depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila (lunar sau trimestrial).

Formularul 096 va fi insotit de urmatoarele documente:
– Balanta de verificare
– Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA in original
– Imputernicire semnata de reprezentatul legal si stampilata.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii de catre organul fiscal a deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

(Visited 2,201 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.