Echivalarea examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, absolventii programelor de masterat, pentru care exista acorduri de colaborare incheiate cu CECCCAR, au posibilitatea depunerii, in termen de un an de zile de la finalizarea cursului, la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni pana vineri intre orele 08.00 – 16.00) sau in cadrul filialei de domiciliu, unui dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

•cerere de inscriere (model Anexa 1);
•diploma de studii superioare economice, recunoscuta de Ministerul, Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (copie legalizata);
•diploma de absolvire a programului de master (copie legalizata). In situatia in care diploma nu a fost emisa de facultate se poate depune o adeverinta (copie legalizata), urmand ca dosarul sa fie completat ulterior cu documental solicitat;
•suplimentul diplomei de masterat (copie legalizata). In situatia in care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situatie scolara (copie legalizata) cu evidenta notelor, urmand ca dosarul sa fie completat ulterior cu documentul solicitat;
•suplimentul diplomei de licenta, in cazul programelor de masterat in care se face trimitere la notele obtinute in timpul anilor de facultate;
•certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitatea de exercitiu deplina;
•certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
•curriculum vitae;
•copie BI/CI;
•taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v in lei la cursul B.N.R. din ziua platii).
Taxa poate fi achitata prin O.P. in contul C.E.C.C.A.R., nr.: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu sau la casieria Aparatului Central.

Nota:
Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu absolventii programelor de masterat trebuie sa indeplineasca conditia de cel putin 6 (sase) pentru fiecare disciplina echivalata si media de cel putin 7 (sapte) pentru grupul de disciplinele echivalate pentru o materie aferenta examenului de admitere la stagiu.
In acest sens, se va consulta rubrica Institutii de invatamant superior care au incheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veti regasi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.
Dupa verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolventii programului de masterat vor fi instiintati cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

Dupa  aprobarea dosarului solicitantii vor face demersurile necesare inscrierii la stagiu in cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R in vigoare.

Pentru inscrierea la stagiu, care va incepe de la 1 ianuarie 2014, absolventii promotiei 2013 au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele mentionate mai sus, pana la data de 31 octombrie 2013.

Absolventii programelor de masterat ale caror dosare vor fi aprobate in cursul anului 2014 se vor putea inscrie la stagiu incepand cu 1 ianuarie 2015.

(Visited 448 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.