Declaratia 300 – informatii utile

Declaratia 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata” trebuie depusa la Fisc pana vineri, 25 octombrie 2013.

Puteti descarca formularul 300 din sectiunea Formulare utile.
Vezi aici daca trebuie sa depui si declaratia 112.
Aici gasiti informatii despre depunerea declaratiei 100.

In documentarul de mai jos, prezentam cele mai importante prevederi referitoare la intocmirea si depunerea Declaratiei 300.

Declaratia 300 – Obligatii declarative
Au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata” persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Declaratia 300 – Depunere
Formularul (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

a)lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
b)trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
c)semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
d)anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
e)pana la data de 25 a celei de‐a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima lunaa acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

ATENTIE! Nu se inscriu in decont:

*taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
*taxa pe valoarea adaugatapentru care se aflain derulare o inlesnire la plata.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata” in format PDF, cu fisier XML atasat, la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Asistenta contribuabili sau sectiunea Declaratii electronice.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 300: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 300 – completare

(Visited 2,688 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.