CAS pe veniturile din chirii si arenda – impact in 2014

Incepand cu 1 ianuarie 2014 veniturile din cedarea folosintei bunurilor nu se mai regasesc reglementate la Capitolul III ci la CAPITOLUL II „Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica , precum si din cedarea folosintei bunurilor”, la art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal.

Descarca de aici OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicat în M.O. nr. 593/20.09.2013
Citeste aici materialul „Contributie la sanatate pentru veniturile din chirii din 2014”
Citeste aici materialul „CAS pe venituri din chirii ar aduce la buget 165 milioane de euro/an, daca sunt declarate toate contractele”

CARE SUNT EFECTELE ACESTEI MODIFICARI cu impact în anul 2014?

1.Persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari de sanatate – art.296, 21 alin. (1) lit.i)

2. Persoanele care realizeaza într-un an fiscal venituri de natura salariilor, pensiilor, sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din activitati independente, inclusiv cele pentru care impozitul se retine la sursa, din activitati agricole, din cedarea folosintei bunurilor, venitul obtinut de o persoana fizica din asocierea cu o microintreprindere, fara sa dea nastere unei persoane juridice si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. (art. 296^23, alin. (1) i (3)

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

3. Baza lunar de calcul

*Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibil determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor încasate si cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului.

PLAFON: Baza lunara de calcul nu poate fi mai mic decat un salariu de baz minim brut pe ar , dac acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contribu ia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori ca tigul salarial mediu brut.

*Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

PLAFON: Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut. (art. 296^22 alin. (2^1) i (2^2))

4.PLATA CASS IN CURSUL ANULUI

*Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale.

*În decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole si a celor care realizeaza venituri din închirierea camerelor, situate în locuinte proprietate personala, în scop turistic, se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

*Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din închirierea camerelor, situate în locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare în scop turistic cuprins între una si 5 camere inclusiv, stabilite pe baza de norm anual de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului în sistem real, precum si pentru cei care închiriaza în scop turistic, în cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de închiriat în locuinte proprietate personala, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar în decizia de impunere, iar plata se efectueaza în doua rate egale, pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.

*Contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursa a impozitului datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate în cursul anului, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective. Sumele se vireaza de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care au fost platite veniturile. Declararea se face de catre platitorul de venit, prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitulu ipe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. (art. 296^24 alin. (4^1), (4^2) i (10) i art. 296^19, alin. (2))

*Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, încadrarea în plafonul maxim se face de catre organul fiscal prin decizia de plati anticipate, cu exceptia veniturilor din arendarea bunurilor agricole în regim de retinere la sursa a impozitului, pentru care încadrarea în plafonul maxim se face de catre platitorul de venit la momentul platii venitului. (art. 296^24, alin. (1), (4) i (9))

Temei legal: OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicat în M.O. nr. 593/20.09.2013

sursa: www.finantearges.ro

(Visited 1,169 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.