Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (declaratia 301) se completeaza dupa cum urmeaza:

Perioada de raportare:

In rubrica “Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

ATENTIE! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.

Ori de cate ori prin Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (declaratia 301) se declara o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi se bifeaza casuta corespunzatoare de pe formularul respectiv.

1. Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:

‐contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridicainscriu codul de inregistrare fiscala;

‐comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
‐contribuabilii persoane fizice, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercitaprofesii libere, inscriu codul de inregistrare fiscala;

‐persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completeazacodul de inregistrare in scopuri de TVA;

‐persoanele fizice inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

‐persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Prima casuta este rezervata atributului “RO” si se completeaza numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Descarca de aici declaratia 301 in format pdf.

Vezi aici aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic, conform OPANAF nr. 75/21.01.2010.

Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Caseta “Persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA” se bifeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Caseta “Persoane care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal” se bifeaza de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)
*OPANAF nr.30/2011: aprobarea modelului si continutului formularului 301
*Atentie! Aplicatia pentru Formularul 301 s-a modificat in 22.04.2010
*Decontul special privind taxa pe valoarea adaugata – info utile
*Programul de asistenta pentru completarea formularului 301 a fost actualizat

2. Sectiunea “Date privind obligatia de plata”

In coloana 1 din cele 4 sectiuni “Document/numar/data” se inscriu numarul si data facturii primite de catre beneficiarul operatiunilor respective sau, dupa caz, numarul si data autofacturii emise de catre beneficiari, potrivit prevederilor art. 155^1 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal.

In coloana 2 din cele 4 sectiuni “Valoare in valuta” se inscrie valoarea in valuta consemnata in documentul inscris in coloana 1.

In coloana 3 din cele 4 sectiuni “Tip valuta” se mentioneaza tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) in care este exprimata valoarea din documentul inscris in coloana 1.

In coloana 4 din cele 4 sectiuni “Curs de schimb” se completeaza ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.

In coloana 5 din cele 4 sectiuni “Baza de impozitare” se calculeaza coloana 2 x coloana 4. In coloana 6 din cele 4 sectiuni “TVA datorat” se calculeaza coloana 5 x cota de TVA.

In sectiunea 4.1 se preiau din sectiunea 4 doar achizitiile de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei pe valoarea adaugata conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

3. Campul “Nr. de evidenta a platii” nu se completeaza, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale, cu modificarile ulterioare, si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale.

(Visited 1,263 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.