Declaratia 311 – cand se depune?

Declaratia 311 – “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) sau g) din Codul fiscal” se depune, dupa cum urmeaza:

‐ potrivit art.156, alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxe, pentru care exista obligatia platii taxei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal;

Descarca de aici formularul 311.

‐ potrivit art.156alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice, de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

‐ potrivit art.156 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

‐ potrivit art. 156 alin. (10) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g), care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art.134 alin. (3) –(8) din Codul fiscal,a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declara:

‐ taxa colectata de catre persoanele a caror inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulata, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal pentru livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

‐ taxa colectata de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silia.

‐ taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA.

‐ taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea, la cerere, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA.

Declaratia 311 se depune:

‐ pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

‐ pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri efectuate prin organele de executare silita, de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, livrari efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit a) – e) din Codul fiscal;

‐ pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) sau g) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Declaratia 311 se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, astfel:

‐ direct sau prin imputernicit, la registratura sau,

‐ la posta, prin scrisoare recomandata.

Declaratia 311 se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.

Perioada de raportare se completeaza cu anul si luna in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau achizitiile de bunuri si/sau servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei.

(Visited 960 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.