Declaratia 311 – model completare

Declaratia 311 – FELUL DECLARATIEI

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

ATENTIE! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.

Declaratia 311 – DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1.Denumire/Nume si prenume ‐se inscrie, dupa caz, denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, obligata la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul fiscal.

Descarca de aici declaratia 311.
Vezi aici cand trebuie depunsa declaratia 311.

2.Cod de identificare fiscala– se completeaza astfel:

‐contribuabilii persoane juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia comerciantilor, inscriu codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

‐comerciantii, persoane fizice si juridice, precum si alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, inscriu codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

‐contribuabilii persoane fizice, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia comerciantilor, inscriu codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

‐persoanele fizice, altele decat cele de mai sus, inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

‐persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Inscrierea cifrelor in casetase face cu aliniere la dreapta.

3.Domiciliul fiscal ‐ se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligatala plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul fiscal.

Declaratia 311 – DATE PRIVIND ANULAREA INREGISTRARII IN SCOPURI DE TVA

1.Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA – se inscrie data de la care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.
2.Se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei in care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐e) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dupa caz.

Declaratia 311 – DATE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA

A.Operatiuni efectuate dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 153 alin. (9) lit. a) ‐e) din Codul fiscal – se completeaza de catre persoanele impozabile care au bifat casuta corespunzatoare anularii inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) ‐e) din Codul fiscal, respectiv sectiunea III, pct. 2.1.

1. Livrari de bunuri si/sau prestari de servicii

Coloana „Baza impozabila” ‐ se completeaza cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate dupaanularea inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) ‐e) din Codul fiscal.

Coloana “Taxa pe valoarea adaugata de plata” ‐ se completeaza suma totala a taxei colectate care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) ‐e) din Codul fiscal.

2. Achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, in conditiile legii.

Coloana „Baza impozabila” ‐ se completeaza cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, in conditiile legii, efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit.a)‐ e) din Codul fiscal si a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana “Taxa pe valoarea adaugata de plata” ‐ se completeaza suma totala a taxei colectate care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, pentru achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, in conditiile legii, efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) ‐e) din Codul fiscal si a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

B.Livrari de bunuri si/sau prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) sau g) din Codul fiscal, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoana impozabila nu are cod valabil de TVA ‐se completeaza de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si carora le‐a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) sau g) din Codul fiscal, dupa caz, pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoana impozabilanu are cod valabil de TVA.

Coloana „Baza impozabila” ‐ se completeaza cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoana impozabila nu are cod valabil de TVA.

Coloana “Taxa pe valoarea adaugata de plata” ‐ se completeaza suma totala a taxei colectate care trebuie platita pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoana impozabilanu are cod valabil de TVA.

(Visited 2,632 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.