Revisal. Contraventii si sanctiuni prevazute de HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

Potrivit prevederilor art.9 din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011, constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

1. Netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca (elementele de identificare a salariatilor, data angajarii, perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau alte acte normative, tipul contractului individual de munca, durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia, salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractual individual de munca) – cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza – cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei.

2. Refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor si necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4 – cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

3. Completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) – persoana desemnata sau alin. (6) – prestator; completarea registrului cu date eronate sau incomplete; alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului; nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7) referitoare la faptul ca prestatorii nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator – cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

4. Nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca despre incheierea contractului de prestari servicii – cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

5. Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat si nerespectarea prevederilor privind pastrarea registrului in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

Atentie! Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la punctele 2-5.

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

(Visited 1,249 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four × 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.