Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA a aparut in Monitorul Oficial

OPANAF nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial nr.658 din 25 octombrie 2013.

Descarca OPANAF_3331_2013.

Citeste si „Poiect ANAF: procedura de modificare, din oficiu, a vectorul fiscal cu privire la TVA”

Prezenta procedura se aplica in urmatoarele situatii:
a) pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 153.1 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 153.1 alin. (1), dupa caz, din Codul fiscal si care nu solicita inregistrarea;

b) pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9.1) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, daca au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) si b) din Codul fiscal;

c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153.1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 78.1 din Codul de procedura fiscala;

d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153.1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului  nr.  75/2001 privind  organizarea  si  functionarea  cazierului  fiscal,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile   ulterioare.

In   cazul   societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este luna si care nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, precum si a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive;

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au ca perioada fiscala luna calendaristica, sau pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare;

h) pentru anularea inregistrarii, pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de TVA, conform art. 153.1 din Codul fiscal, când persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 din Codul fiscal;

i) pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:

– data reactivarii contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, in cazul contribuabililor declarati inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Codul de Procedura Fiscala;

– data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, in cazul contribuabililor intrati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;

– data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele mentionate.

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza:

– de la data declararii ca inactivi, in conditiile legii;

– de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

– de la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insaşi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni şi/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

– din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala luna calendaristica nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, şi respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive;

– din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxa, in situatia persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, şi respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru doua trimestre calendaristice nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii şi nici livrari de bunuri/servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.

De asemenea, prin actul normativ mentionat, au fost aprobate urmatoarele formulare fiscale:

– Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;

– Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;

– Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA;

– Decizie pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.

(Visited 299 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.