Declaratia de patrimoniu si venituri – documentar fiscal

Persoanele fizice supuse verificarii fiscale care prezinta discrepante majore intre acumularile de avere si veniturile declarate vor trebui sa depuna o declaratie speciala la Fisc pentru a-si raporta toate bunurile si veniturile detinute. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferentă mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

In documentarul de mai jos, prezentam, in sinteza, principalele reglementari aduse de Ordinul MFP nr. 1504/2013.

Prin situatie fiscala personala, se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

Descarca de aici ordinpatrim_MO578

Verificarea consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala a contribuabilului.

Potrivit prevederilor acestui act normativ, elementele de patrimoniu care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:

– bunuri imobile: terenuri, cladiri, alte bunuri imobile;

– bunuri mobile: mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii; bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei; animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;

– active financiare: conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire; plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;

– alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;

– polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;

– cheltuieli: cheltuieli personale; cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;

– datorii.

Elementele de patrimoniu se declara pe fiecare categorie, indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara ori in strainatate.

Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:

– venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;

– venituri realizate care nu sunt impozabile;

– venituri scutite de impozit, potrivit legii.

Elementele de venituri se declara pe fiecare categorie si sursa de venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate.
Legea prevede ca formularul sa fie depus la Fisc fie in 15 zile, daca solicitarea declaratiei are loc in perioada verificarii, fie in termen de 60 de zile, in cazul in care solicitarea documentului de catre autoritati are loc odata cu comunicarea avizului de verificare. Nedepunerea acestei declaratii de patrimoniu in termenul prevazut de Codul de procedura fiscala se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 50.000 lei.

Baza legala: Obligativitatea depunerii declaratiei de patrimoniu si venituri este prevazuta in Codul de procedura fiscala. Formularul este reglementat prin Ordinul MFP nr. 1504/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 din 11 septembrie 2013.

(Visited 248 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.