Declaratia 092 – cine o depune

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092, trebuie depusa la Fisc pana pe 7 noiembrie 2013.

Persoanele impozabile care, potrivit art.156.1alin.(61) din Codul fiscal sunt obligate sa utilizeze ca perioada fiscala luna calendaristica, trebuie sa depuna, conform alin.(62) al aceluiasi articol, „Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (092)”.

Declaratia de mentiuni se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, la registratura ori la posta prin scrisoare recomandata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie.

Pe baza declaratiei de mentiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent, opereaza actualizarile in Registrul contribuabililor in sensul schimbarii perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic in luna calendaristica.

Citeste si “Declaratia 092 – instructiuni de completare”

Pentru stabilirea datei de luare in evidenta cu perioada fiscala lunara a persoanei impozabile, se are in vedere data exigibilitatii taxei aferente achizitiei intracomunitare, astfel cum rezulta din declaratia de mentiuni  depusa de persoana impozabila, respectiv:

a) data luarii in evidenta este data de 1 a primei luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;

b) data luarii in evidenta este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in a doua luna a respectivului trimestru;

c) data luarii in evidenta este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizari,potrivit prezentei proceduri, in Registrul contribuabililor, trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de declarare si plata ce decurg din calitatea de persoana impozabila care utilizeaza luna ca perioada fiscala.

Persoana impozabila a carei perioada fiscala a devenit luna, urmare efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala, fiind obligata sa pastreze ca perioada fiscala luna si in anii urmatori.

Depunerea cu intarziere a declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale in conditiile art.156.1 alin.(62) din Codul fiscal, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare, constituie contraventie potrivit art.219 alin.(1) lit.a) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare. Depunerea cu intarziere a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata constituie contraventie potrivit art.219 alin.(1) lit.b) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

(Visited 2,194 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.