Declaratia 092 – instructiuni de completare

Formularul 092 – “Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara.

Formularul 092 –  “Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania“ se depune la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:

– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau laposta, prin scrisoare recomandata,

– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Citeste si Declaratia 092 – cine o depune”

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “I. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume”se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Denumire/Nume, prenume” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala areprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate).

Caseta “Cod de identificare fiscala”se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de Decont de taxa pe valoarea adaugata.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal”se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

In cazul persoanelor impozabilestabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Domiciliul fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Sectiunea “II. Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Caseta “Denumire/Nume, prenume”se completeaza cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabila stabilita in strainatate si inregistrata in scopuri de TVA in Romania.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Sectiunea III se completeaza cu luna si anul in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenteachizitiei intracomunitare.

De asemenea, se completeaza data de intai a lunii incepand cu care se schimba perioada fiscala, respectiv se utilizeaza luna calendaristica ca perioada fiscala pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata.

Astfel, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:

a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;

b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156.2 alin. (1) din Codul fiscal;

c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

(Visited 1,328 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.