Modificari aduse Legii zilierilor – tabel comparativ

Cu privire la modificarile aduse Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, prin Legea nr.277/2013, ContaBun.ro a elaborat un tabel comparativ, dupa cum urmeaza:

Tabel comparativ cu modificarile aduse Legii zilierilor prin Legea nr.277/2013

Art./alin.()/ lit.) – modificate Legea nr.52/2011 fara modificarile aduse de Legea nr.277/2013 Legea nr.52/2011 cu modificarile aduse de Legea nr.277/2013
Art.1 lit.b) b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar – persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar – persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderii familiale pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional;
Art.4 alin.(2), (3) si (5) (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.

(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. 2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.

Art.5 alin.(2) lit.a) si e) a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului;

e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita;

a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;

e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Plata remuneratiei se poate realiza si la sfarsitul perioadei activitatii numai cu acordul scris al partilor;”

Art.7 Art. 7
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.

(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.

Art. 7

(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi.”

Art.8 alin.(1) (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie. (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.”
Art.10 alin.(3) Se introduce un nou alineat:

(3) Instruirea prevazuta la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna in fisa de instruire colectiva, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art.11 alin.(1) lit.j) j) activitati de intretinere si curatenie. Lit.j) se abroga
Art.11 Se introduce un nou alineat:

(2) Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alin. (1).

Art.12 alin.(1) lit.a) si b) a) incalcarea prevederilor art. 4 si art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)—d) si f) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;

a) incalcarea prevederilor art. 4 si art. 9, cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) si f), art. 7 alin. (1) si (2) si art. 10 alin. (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;

Art.12 Se introduce un nou alineat:

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Anexa nr.2 pct.1 si 11 1. Beneficiar – se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, cod unic de inregistrare, sediul.

11. In coloana nr. 10 – Semnatura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.

1. Beneficiar – se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale, al intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

11. In coloana nr. 10 – Semnatura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru sau la sfarsitul perioadei activitatii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e).

(Visited 608 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ five = 11

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.