Declaratia 020 – cine o depune

Declaratia 020 – Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Declaratia 020 de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia 020 se depune direct sau prin imputernicire/reprezentant legal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent:

-pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit

-pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentatnt fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentat fiscal.

Formularul 020 se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si correct, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

(Visited 3,731 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.