Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite – reinnoirea avizelor

Metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza sa fie modificata.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

In momentul de fata, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se afla in dezbatere un proiect de hotarare pentru modificarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Conform acestuia, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, valabile pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, vor putea fi reinnoite incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Posibilitatea de reinnoire se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2013 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite.

Reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se acorda doar de catre Inspectia Muncii, iar, pentru a o obtine, angajatorul va depune o solicitare in acest sens.

Alineatul (1) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se  acorda de catre Inspectia Muncii, in baza urmatoarelor documente:

*solicitarea de reinnoire a avizului de incadrare in conditii deosebite, semnata de catre reprezentantul legal al angajatorului ori de catre alta persoana imputernicita de acesta, potrivit legii, impreuna cu reprezentantii  lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca,  definiti potrivit art.5 lit.d din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,  depusa in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,  insotita de  copia documentelor de control intocmite de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sau au sediul social, dupa caz;

*buletinele de determinari de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care sa ateste depasirea valorilor-limita de expunere profesionala la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, sau documente  de expertizare  care sa ateste prezenta unor agenti chimici foarte periculosi sau agenti biologici care nu au prevazuta limita admisibila;

*planul de prevenire si protectie  corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite,  revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate si distribuite  trimestrial,  pe perioada 01.01.  –  01.12.2014  astfel incat, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 201 4, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale;

* raportul medicului de medicina muncii  privind starea de sanatate a lucratorilor  care isi desfasoara activitatea la  locurile de munca incadrate in conditii deosebite, insotit de recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitate a substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, concordant cu particularitatile expunerii la factorii de risc;

* dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s -a  obtinutre innoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca pana la data de 31 decembrie 2013.

Alineatele (3) si (4) ale articolului 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3)  In  perioadele 15-30 iulie si 1- 5  decembrie  2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare  privind modul in care au realizat  masurile prevazute in vederea normalizarii conditiilor de munca”.

(4) In baza raportarilor prevazute la alin.(3), inspectorii de munca vor efectua verificari in vederea stabiliri conformitatii celor declarate  ale caror rezultate vor fi transmite Inspectiei Muncii.”

Alineatul (3) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie  2013  si data reinnoirii avizului de  incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia”.

La data de 01.08.2013  situatia  locurilor de munca incadrate in  conditii  deosebite este urmatoarea:

–  numar unitati ce detin aviz de incadrare in conditii deosebite – 145

–  numar locuri de munca ce au lucratori incadrati in conditii deosebite – 1213

–  numar lucratori  incadrati  in  conditii  deosebite  –  32993  (in scadere  fata  de anul 2012).

(Visited 430 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four + 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.