Impozitul pe constructii speciale – propunere de modificare a Codului Fiscal

Impozitul pe constructii speciale se calculeza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului fiscal, care a fost publicat astazi pe site-ul Ministerului de Finante.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Cine trebuie sa plateasca

Art. 296.33 – (1) Sunt obligate la plata impozitului pe constructii, stabilit conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

a) persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.

(2) In cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Definitia constructiilor

Art. 296.34 – In intelesul prezentului titlu, constructiile sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.2139/2004, cu modificarile ulterioare.

Cota de impozitare si baza impozabila

Art.296.35 – (1) Impozitul pe constructii se calculeza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art.29634, din care se scade:

a) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;

b) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale;

c) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.2139/2004, cu modificarile ulterioare.

(2) Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, prevazuta la alin.(1) lit.a), se justifica cu documentatia corespunzatoare care atesta comunicarea acestei valori catre proprietar.

(3) In situatia in care, in cursul anului curent se inregistreaza operatiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art.29634, impozitul pe constructii calculat portivit alin. (1) nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate in considerare pentru determinarea impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.

(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin.(1) este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Art.296.36 – (1) Contribuabilii prevazuti la art.29633 sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul.

(2) Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin.(1), se plateste in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

(3) Prin exceptie de la alin.(1) si (2), contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, au obligatia de a declara si plati impozitul determinat conform art.296.35 alin.(1), pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat.

(4) Contribuabilii nou infiintati, datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.

(5) Modelul si continutul declaratiei privind impozitul pe constructii se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

(Visited 885 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− five = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.