Inventariere patrimoniu 2013- decizia privind numirea comisiei de inventariere

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa.

In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu:

*componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei)

*modul de efectuare a inventarierii

*metoda de inventariere utilizata

*gestiunea supusa inventarierii

*data de incepere si de terminare a operatiunilor.

La entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. in aceasta situatie, raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

Pe aceeasi tema, contabun.ro a mai publicat:

Inventariere patrimoniu 2013: extrasul de cont
Inventariere patrimoniu 2013 – ce trebuie sa stiti inainte de inceperea procedurilor
Inventariere patrimoniu 2013 – metode practice
OMFP nr.2861/2009 – Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii
Inventariere patrimoniu 2013: procesul-verbal privind rezultatele inventarierii
Inventariere patrimoniu 2013: ce masuri organizatorice trebuie sa ia comisia de inventariere

(Visited 1,625 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.