Noi reglementari contabile – in vigoare de la 1 ianuarie 2014

Potrivit Ordinului MFP nr. 1898/2013 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 26 noiembrie 2013, se vor modifica din 1 ianuarie 2014 o serie de reglementari contabile.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Noutati aduse de Ordinului MFP nr. 1898/2013. Ordinul MFP nr18982013 este linkul de unde puteti descarca Ordinul

*Sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in mod credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui activ sau de scaderea valorii unei datorii. Recunoasterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, cresterea neta a activelor, rezultata din vanzarea produselor sau serviciilor, ori descresterea datoriilor ca rezultat al anularii unei datorii.

*Imobilizarile corporale reprezinta active care:

a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an

*O entitate nu recunoaste in valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale costurile intretinerii zilnice a elementului respectiv. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura ce sunt suportate. Costurile intretinerii zilnice sunt reprezentate, in principal, de costurile cu manopera si materiale consumabile. Scopul acestor cheltuieli il constituie reparatiile si intretinerea curente ale elementului de imobilizari corporale.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata
*Modificare si completare a reglementarilor contabile
*Modificarea si completarea unor reglementari contabile – proiect de ordin
*OUG nr.37/2011: Modificari si compleari aduse Legii contabilitatii
*Ordinul nr.1118/2012: modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009
*OMFP nr.2869/2010: Modificare a reglementarilor contabile

*O modificare semnificativa a conditiilor de utilizare, cum ar fi numarul de schimburi in care este utilizat activul, precum si in cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, altele decat cele determinate de intretinerile zilnice, sau invechirea unei imobilizari corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata, poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare.

*Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe durata contractului respectiv. La expirarea contractului, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii. In functie de clauzele cuprinse in contractele incheiate, transferul poate reprezenta o vanzare de active sau o alta modalitate de cedare. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor se efectueaza conform prezentelor reglementari.

*In cazul terenurilor si cladirilor care au fost reevaluate si au facut obiectul unei cedari partiale, la scoaterea din evidenta a acestora, diferenta din reevaluare aferenta partii cedate se considera surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzator valorii contabile a terenurilor, respectiv a cladirilor, scoase din evidenta, si se evidentiaza in contul 1065 «Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare».

*Creantele preluate prin cesionare se evidentiaza in contabilitate la costul de achizitie (articol contabil 461 «Debitori diversi» = 462 «Creditori diversi»). Valoarea nominala a creantelor astfel preluate se evidentiaza in afara bilantului (contul 809 «Creante preluate prin cesionare»).

*Impozitul pe profit, precum si celelalte impozite pentru care legislatia fiscala prevede efectuarea de plati anticipate se reflecta distinct in contabilitate, pe seama cheltuielilor si a conturilor de datorii, cu evidentierea separata a achitarii contravalorii acestora.

*Venituri din vanzarea de produse si marfuri, precum si prestari de servicii. In aceasta categorie se includ si veniturile realizate din vanzarea de locuinte de catre entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte. Unele entitati pot practica programe de fidelizare a clientilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achizitiona bunuri sau servicii gratuite sau cu pret redus, ca parte a unei tranzactii de vanzare de bunuri sau prestari de servicii, sub rezerva indeplinirii unor eventuale conditii suplimentare.

Entitatea contabilizeaza punctele cadou ca o componenta identificabila a tranzactiei in cadrul careia acestea sunt acordate (contul 472 «Venituri inregistrate in avans»/analitic distinct). Suma corespunzatoare punctelor cadou se recunoaste drept venit in momentul in care entitatea isi indeplineste obligatia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou. Daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare indeplinirii obligatiei de a furniza premiile depaseste contravaloarea primita sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le rascumpara, pentru diferenta aferenta entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion;

* Evaluarea momentului in care o entitate a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o examinare a circumstantelor in care s-a desfasurat tranzactia. In cele mai multe cazuri, transferul riscurilor si avantajelor aferente dreptului de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor in posesia cumparatorului. Acesta este cazul celor mai multe vanzari cu amanuntul.

In alte cazuri, transferul riscurilor si avantajelor aferente dreptului de proprietate apare intr-un moment diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor in posesia cumparatorului. Daca o entitate pastreaza doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzactia reprezinta o vanzare si veniturile sunt recunoscute. De exemplu, un vanzator poate pastra titlul de proprietate asupra bunurilor doar pentru a se asigura ca va incasa suma care se datoreaza. Intr-un asemenea caz, daca entitatea a transferat riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, tranzactia este o vanzare si veniturile sunt recunoscute.

Un alt exemplu cand entitatea pastreaza doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate poate fi o vanzare cu amanuntul, cu o clauza de returnare a banilor in cazul in care clientul nu este satisfacut. In asemenea cazuri, veniturile sunt recunoscute in momentul vanzarii, presupunandu-se ca vanzatorul poate estima in mod fiabil retururile viitoare si poate recunoaste un provizion aferent retururilor pe baza experientei anterioare si a altor factori relevanti.

*Entitatile care preiau creante potrivit pct. 190 alin. (1) prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii aferente creantelor preluate prin cesionare, astfel:

a) modificarile valorii creantelor evidentiate in conturi bilantiere (contul 461 «Debitori diversi»), dupa cum urmeaza:

b) modificarile valorii creantelor evidentiate in conturi in afara bilantului (contul 809 «Creante preluate prin cesionare»), dupa cum urmeaza:

*Entitatile care preiau creante potrivit pct. 190 alin. (4) prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii aferente creantelor preluate prin cesionare, referitoare la costul de achizitie si valoarea nominala a creantelor preluate, incasate, cedate tertilor, trecute pe cheltuieli, precum si soldul creantelor la sfarsitul exercitiului financiar.

*In Planul de conturi general, prevazut la punctul 329, se introduce un nou cont, respectiv contul 809 „Creante preluate prin cesionare”.

*In capitolul VII se introduce functiunea contului 809 „Creante preluate prin cesionare”, care va avea urmatorul cuprins:
„Contul 809 «Creante preluate prin cesionare» Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorii nominale a creantelor preluate prin cesionare. In debitul contului 809 «Creante preluate prin cesionare» se inregistreaza valoarea nominala a creantelor preluate prin cesionare, iar in credit, valoarea nominala a acestor creante scoase din evidenta pe masura incasarii, cedarii catre terti sau datorita imposibilitatii incasarii acestora. Soldul contului reprezinta valoarea nominala a creantelor preluate prin cesionare, existente la un moment dat.

* La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, pentru creantele existente in soldul contului 461 „Debitori diversi”, reprezentand creante preluate prin cesionare si evidentiate la valoarea nominala, se procedeaza astfel:

a) in scopul aducerii acestor creante de la valoare nominala la cost de achizitie, valoarea creantelor se diminueaza pana la costul de achizitie, articol contabil 654 „Pierderi din creante si debitori diversi” = 461 „Debitori diversi” si, concomitent, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere inregistrate in relatie cu acestea, articol contabil 496 „Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi” = 7814 „Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante”;

b) in situatia in care nu poate fi determinat costul de achizitie al creantelor preluate prin cesionare, entitatea urmareste in continuare creantele existente in soldul contului 461 „Debitori diversi” si evidentiate la valoarea nominala, pana la data incasarii, cedarii catre terti sau a scoaterii din evidenta a acestora, ca urmare a imposibilitatii incasarii acestora. In acest caz, entitatea evidentiaza distinct in contul 461 „Debitori diversi” creantele achizitionate pana la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominala, de creantele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achizitie.

(Visited 1,563 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.