Inventariere patrimoniu 2013: lista de inventariere – model si completare

Lista de inventariere (Cod 14-3-12) si (Cod 14-3-12/b) serveste ca:

– document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile unitatii;

– document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);

– document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate;

– document pentru intocmirea registrului-inventar;

– document pentru determinarea ajustarilor pentru depreciere/pierdere de valoare;

– document centralizator al operatiunilor de inventariere.

 

Puteti descarca, in format jpg, lista de inventariere (Cod 14-3-12) si (Cod 14-3-12/b)

 

Lista de inventariere se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de catre comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati, aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.

Persoanele juridice pot intocmi lista de inventariere folosind sisteme informatice de prelucrare a datelor, cu conditia ca listele sa cuprinda elementele principale din formularul-model.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

In cazul bunurilor primite in custodie si/sau consignatie, pentru prelucrare etc., se intocmeste in doua exemplare, iar copia se inainteaza unitatii in a carei evidenta se afla bunurile respective.

In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atat de persoana (persoanele) care preda (predau) gestiunea, cat si de gestionarul (gestionarii) care primeste (primesc) gestiunea.

In listele de inventariere a bunurilor aflate in ambalaje originale intacte, a lichidelor a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.

Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate in sectiile de productie si nesupuse prelucrarii se inscriu separat in listele de inventariere.

Materialele, obiectele de inventar, produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura, unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).

Listele de inventariere intocmite pentru bunurile apartinand altor unitati trebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire.

Pentru stocurile fara miscare, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fara desfacere asigurata, se intocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.

Constatarile facute se solutioneaza de catre conducerea unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat:

*Inventariere patrimoniu 2013: lista de inventariere (cod 14-3-12/a) – model si completare
*Inventariere patrimoniu 2013: procesul-verbal privind rezultatele inventarierii
*Inventariere patrimoniu 2013 – metode practice
*Inventariere patrimoniu 2013 – ce trebuie sa stiti inainte de inceperea procedurilor
*Inventariere patrimoniu 2013- decizia privind numirea comisiei de inventariere
*Inventariere patrimoniu 2013: ce masuri organizatorice trebuie sa ia comisia de inventariere
*Inventariere patrimoniu 2013: extrasul de cont

 

Circula:
– la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si a deprecierilor constatate la inventar, precum si pentru consemnarea in procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;

– la gestionar, prin semnarea fiecarei file, mentionand pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa;

– la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferentelor valorice si semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum si pentru verificarea calculelor efectuate;

– la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul juridic, impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii sau deteriorarii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de catre comisia de inventariere;

– la conducatorul unitatii, impreuna cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute;

– la unitatea careia ii apartin valorile materiale primite in custodie, pentru prelucrare etc., in scopul comunicarii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
a) denumirea formularului;
b) data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
c) denumirea unitatii;
d) gestiunea; locul de depozitare;
e) numarul curent;
f) denumirea bunurilor inventariate;
g) codul sau numarul de inventar;
h) unitatea de masura;
i) cantitati: stocuri scriptice;
j) pret unitar;
k) cantitati: stocuri faptice;
l) cantitati: diferente in plus, diferente in minus;
m) valoarea contabila: valoarea, diferente in plus, diferente in minus;
n) valoarea de inventar;
o) deprecierea: valoarea, motivul;
p) comisia de inventariere: numele si prenumele, semnatura;
q) gestionar: numele si prenumele, semnatura;
r) contabilitate: numele si prenumele, semnatura.

Modalitatea de completare a informatiilor listei de inventariere se realizeaza potrivit uneia dintre cele trei variante de efectuare a inventarierii elementelor de activ si de pasiv pentru care opteaza entitatea, astfel:

Varianta I

Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completeaza cu informatiile de la lit. d) – j) din datele informatizate ale entitatii si pe care le semneaza.

Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numarare, cantarire, m asurare sau cubare, dupa caz, date pe care le inscrie in listele de inventariere (lit. k) pe care le semneaza impreuna cu gestionarul.

Aceste date sunt transmise la serviciul contabilitate in vederea determinarii diferentelor cantitative si/sau valorice cu ajutorul sistemelor informatice. In urma calculelor efectuate, serviciul contabilitate completeaza listele de inventariere cu informatiile de la lit. l) – o).

Serviciul contabilitate intocmeste o noua lista de inventariere numai cu acele active la care s-au constatat diferente cantitative, pe care o semneaza si o transmite comisiei de inventariere. Aceasta lista se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar, dupa care este retransmisa la serviciul contabilitate.

Varianta II

Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completeaza cu informatiile de la lit. d) – j) din datele informatizate ale entitatii si pe care le semneaza.

Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numarare, cantarire, m asurare sau cubare, dupa caz; determina diferentele cantitative si/sau valorice si completeaza formularul cu informatiile de la lit. k) – o) din datele rezultate in urma inventarierii.

Listele de inventariere astfel completate se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar.

Varianta III

Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numarare, cantarire, m asurare sau cubare, dupa caz.

Comisia de inventariere completeaza informatiile de la lit. d) – o) ale formularului cu datele privind bunurile inventariate, imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care ele au fost grupate, tinandu-se seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate.

Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.

Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeazala o verificare amanuntita a exactitatilor tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

Listele de inventariere astfel completate se semneaza de catre comisia de inventariere, gestionar si contabilitate.

(Visited 6,677 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.