Deductibilitatea contributiilor la fondurile de pensii facultative – precizari

1.Pentru stabilirea impozitului pe profit

Sunt deductibile in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei la datainregistrarii cheltuielilor de catre angajator.

2.Pentru stabilirea venitului net anual din activitti independente

Sunt considerate cheltuieli deductibile limitat contributiile platite in numele angajatilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile ai completarile ulterioare, precum ai cele reprezentand contributii la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative decatre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuatecatre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in limita echivalentului in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Deducerea acestor cheltuieli se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului, si sunt luate in calcul la determinarea venitului net anual corespunzator anului in care contributiile au fost platite.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care s-a efectuat plata.

3.Pentru stabilirea impozitului pe veniturile din salarii

La determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii obtinute la locul unde se afla functia de baza, in plafonul deductibil anual de 400 de euro/participant, sunt incluse atat contributiile retinute/platite la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii 204/2006 cat si/sau cele efectuate la fondurile de pensii facultative calificate astfel de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

Platitorii de venituri din salarii au obligatia cumularii sumelor in euro reprezentand contributiile retinute pentru fondurile de pensii facultative, precum si a verificarii incadrarii in plafonul anual deductibil de 400 euro pentru fiecare participant.

Deducerea contributiilor platite direct decatre angajatul care are calitatea de participant la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii 204/2006 cat si/sau la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, se realizeaza din veniturile lunii in care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative ai a celor privind calificarea fondurilor de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro pentru fiecare participant.

Pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cel comunicat de BNR in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.
In cazul persoanelor fizice care obtin venituri din salarii, contributiile la fondurile de pensii facultative,asa cum au fost definite anterior, suportate de angajatori pentru angajatii proprii, in limita plafonului anual de 400 euro, nu sunt considerate avantaje.

Fondurile care sunt constituite ai functioneaza conform prevederilor Legii 204/2006 sunt cele care se regasesc pe pagina de internet a Autoritatii de Supraveghere Financiara, www.csspp.ro, potrivit datelor furnizate de institutia cu competenta in domeniu.

Sursa: AJFP Vrancea

(Visited 184 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 2 = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.