Cheltuieli suplimentare cu salariatii pentru firmele cu peste 20 de angajati (proiect)

In data de 6.12.2013, partenerii sociali au fost invitati la sedinta Comisiei de Dialog Social constituita la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru discutarea Proiectului de Hotarare de Guvern privind reglementarea procedurilor de informare, consultare, participare si alte mecanisme de implicare a angajatilor in activitatea intreprinderilor.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Proiectul de Hotarare de Guvern prevede elaborarea unei proceduri de informare si consultare care stabileste modalitatea prin care se constituie organul de reprezentare al angajatilor, periodicitatea intalnirilor intre organul de reprezentare si reprezentantii angajatorului, documentatia ce trebuie pusa la dispozitia reprezentantilor angajatilor cu precizari explicite privind tipul de informatii ce trebuie puse la dispozitie, procedura prin care reprezentantii angajatilor isi pot desemna membrii in structurile de conducere, de control sau administrare a intreprinderii, precum si drepturile la formare si suportarea unor cheltuieli legate de desfasurarea activitatii acestora.

Prevederile principale ale Proiectului Hotararii de Guvern privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor:

*Reglementarile se aplica tuturor angajatorilor care au cel putin 20 de angajati cu contract individual de munca (inclusiv intreprinderilor mici si mijlocii);

*Implicarea angajatilor reprezinta orice mecanism inclusiv informarea, consultarea si participarea, prin care reprezentantii angajatilor pot sa exercite o influenta asupra deciziilor ce urmeaza a fi luate in intreprindere.

*Reglementarea pentru angajati a dreptului de a fi asistati de experti: “ART. 5 – Pentru derularea negocierilor unui acord privind implicarea angajatilor, organul de reprezentare poate solicita sa fie asistat in indeplinirea sarcinii sale de experti, alesi de catre acesta. Expertii pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea organului de reprezentare.”

*Reglementarea obligatiei angajatorului de  a pune la dispozitia membrilor organului de reprezentare a salariatilor resursele financiare si materiale necesare: “ART. 6- (1) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de catre intreprindere, care pune la dispozitia membrilor organului resursele financiare si materiale necesare, care sa le permita sa isi indeplineasca misiunea in mod corespunzator. “

*Suportarea de catre angajator a cheltuielilor de organizare a reuniunilor, de sejur si de deplasare pentru membrii organului de reprezentare: “Art. 6-(2) Daca nu se convine altfel, intreprinderea va suporta in special cheltuielile de organizare a reuniunilor, precum si cheltuielile de sejur si de deplasare pentru membrii organului de reprezentare. “ Recunoasterea acelorasi drepturi si obligatii cu membrii in organele de administrare sau al organului de control al intreprinderii care ii reprezinta pe actionari, inclusiv dreptul de a vota- Art. 7 alin. 2 lit. g) (aceasta inseamna dreptul de a primi indemnizatia de sedinta, dreptul de a primi dividende, desi nu sunt proprietari ai actiunilor/partilor sociale, etc.): In cazul unui acord cu privire la modalitatile prin care angajatii sa fie implicati in intreprinderi, acestia au aceleasi drepturi si obligatii cu membrii care ii reprezinta pe actionari, inclusiv dreptul de a vota. (aceasta inseamna si dreptul de a primi dividende, desi nu sunt proprietari ai actiunilor/partilor sociale, dreptul de vot fiind un drept al proprietarilor). 

*Obligatia angajatorului de pune la dispozitia organului de reprezentare agenda sedintelor organului de administrare, organului de conducere si de control, precum si copiile tuturor documentelor transmise adunarii generale a actionarilor, dupa caz, cu cel putin trei zile lucratoare inainte – art. 8 din Proiect; 

*Suportarea de catre anagajator a concediului de formare pentru membrii organului de reprezentare, fara diminuarea drepturilor salariale, desi aceasta formare profesionala nu are legatura cu locul de munca, nefiind clar care ar fi obiectul acestor concedii de formare.

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania crede ca aceasta masura va afecta financiar si birocratic un numar de 26.000 de intreprinderi, inclusiv intreprinderile mici si mijlocii, instituind obligatia de preluare de catre angajatori a cheltuielilor altor persoane, cu incalcarea principiilor statuate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1276/2010, precum si cu incalcarea prevederilor directivelor europene si practicilor din celelalte state membre.

Mai mult, recunoasterea pentru reprezentantii salariatilor a acelorasi drepturi si obligatii cu membrii in organele de administrare sau de control al intreprinderii care ii reprezinta pe actionari, inclusiv a dreptului la indemnizatii, la dividende si la vot, obligarea angajatorilor sa suporte orice cheltuiala privind expertii reprezentantilor salariatilor este neconstitutionala, nu este prevazuta in aquis-ul european si este in afara practicilor din toate celelalte state membre ale U.E., afectand grav 26.000 de intreprinderi, inclusiv intreprinderile mici si mijlocii. Activitatile de reprezentare a salariatilor trebuie sa fie realizate voluntar sau pe cheltuiala cui profita, si nu pe cheltuiala angajatorilor.

(Visited 220 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 4 = twenty four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.