Tarif risc si accidente: tabel nou 2013

Tariful de risc pentru accidente de munca si boli profesionale, corespunzator codului CAEN al activitatii principale a unei companii, s-a modificat incepand din 1 iunie 2013.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Hotararea Guvernului nr. 225/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 275, din 16 mai 2013.

In materialul de fata gasiti modificarile aduse de HG nr.225:

Art.I. – Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera e)se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e)perioada de referinta pentru stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, este 2009-2011;

2. La articolul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
f)cazurile asigurate pentru care se calculeaza indicii de frecventa care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de munca sau bolile profesionale definite si declarate in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.3. – (1) Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta:
a)I1 – numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
b)I2 – numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
c)I3 – numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati;
d)I4 – numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati.

4. Anexele nr. 1 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.II. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.III. – Hotararea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

HG_225_2013_fond_risc este linkul de unde putei descarca anexele la normele metodologice

(Visited 470 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 5

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.