Cont de profit si pierdere simplificat: model si completare

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro* 

Formatul contului de profit si pierdere simplificat este urmatorul:
1. Cifra de afaceri neta
2. Alte venituri
3. Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile
4. Cheltuieli cu personalul
5. Ajustari de valoare
6. Alte cheltuieli
7. Impozitul pe profit/venit
8. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.

Prevederi referitoare la elementele din contul de profit si pierdere simplificat

*Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

*In intelesul OMFP 2239/2011, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri aledatoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;

b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

(Visited 788 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four × 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Close
Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro

Este GRATUIT si nu dureaza mai mult de 10 secunde! Este SIGUR: datele personale nu vor fi facute publice sau comercializate catre terte parti. 3.947 persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.


by Sharp Coders

Libraria contabun.ro va propune o serie de lucrari pentru activitatea de legislatie a muncii

Gasiti proceduri, raspunsuri la probleme, sfaturi, modele si formulare editabile

In perioada 13.05.2016 – 31.05.2016 toate lucrarile din Libraria Contabun.ro, actualizate conform prevederilor legale aplicabile in 2016, pot fi achizitionate cu o reducere de 25% din pretul afisat in librarie

Lucrarile din Libraria contabun.ro:

×