Cont de profit si pierdere simplificat: model si completare

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro* 

Formatul contului de profit si pierdere simplificat este urmatorul:
1. Cifra de afaceri neta
2. Alte venituri
3. Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile
4. Cheltuieli cu personalul
5. Ajustari de valoare
6. Alte cheltuieli
7. Impozitul pe profit/venit
8. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.

Prevederi referitoare la elementele din contul de profit si pierdere simplificat

*Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

*In intelesul OMFP 2239/2011, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri aledatoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;

b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

(Visited 1,285 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 × nine =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.