S-a modificat declaratia 394!

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1‐3 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

In temeiul art.11 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. Anexele nr. 1 ‐ 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 ‐3 la prezentul ordin.

Art. II. Anexele nr. 1 ‐3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu facturile emise/primite in ultima perioada fiscala de raportare din anul 2013, pentru care exista obligatia de declarare de catre fiecare operator inregistrat in scopuri de TVA.

Art. V. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Emis la Bucuresti, la 18.12.2013
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu ‐Stefan DIACONU

OPANAF_3806_2013 este link-ul de unde puteti descarca noile anexe

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Afla aici de cand bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394
*Formular 394: instructiuni de depunere si completare
*Declaratia 394: programul s-a actualizat in 14.01.2014
*Declaratia 394 – program actualizat in 08.01.2014
*Declaratia 394: ce se declara si ce nu se declara
*Nu uitati! Declaratia 394 s-a modificat in decembrie 2013

(Visited 929 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.