Majorare salariu minim: model act aditional

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat la 850 lei incepand cu data de 1 ianuarie 2014.  

Prin urmare, angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva.

Pe aceasta tema am mai scris si:
*Majorare salariu minim – model decizie
*Salariul minim si coeficientii de ierarhizare in 2014
*Amenda intre 5000 si 8000 lei pentru neraportarea salariului in Revisal
*Salariul minim de la 1 ianuarie 2014: ce acte se intocmesc si pana cand se transmit in Revisal
*20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca

Daca majorarea salarilului se face prin act aditional, inregisrarea in Revisal se face cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Contabun.ro va propune un model de act aditional de modificare a salariului:

ANTET

ACT ADITIONAL Nr…………

            La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ……….. /………..………………. in registrul general de evidenta a salariatilor.

 

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….. cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de  ……………………,
si
Salariatul/salariata –  domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..……………..…, str. ……………….., nr. ……., judetul ..…………………….…., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria  ….. nr. ….., eliberat / eliberata de ……………, la data de ………………, CNP  ………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .

In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile HOTARASC:

1. Se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:

1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.

2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de …………….. .

ANGAJATOR,                                                                                                                      SALARIAT,

SC ………………………….. SRL

Reprezentant legal,

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL)Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

(Visited 23,694 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six − 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.