Renuntarea la sistemul TVA la incasare (D097): explicatii oficiale ANAF

1. Persoana impozabila inregistrata normal in scopuri de TVA care in anul 2013 a aplicat sistemul TVA la incasare si care la 31 decembrie 2013 nu a depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei:

– poate solicita radierea din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, oricand in cursul anului 2014, prin depunerea unei notificari – formularul 097; Radierea opereaza incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, iar pana la data radierii se aplica sistemul TVA la incasare!

OBS: Poate solicita radierea din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare si persoana impozabila inregistrata ca platitoare de TVA incepand cu 1 ianuarie 2014.

– poate continua aplicarea sistemului TVA la incasare in anul 2014 fara depunerea vreunei notificari iar in cursul anului 2014 daca doreste poate renunta la aplicarea acestui sistem, prin depunerea unei notificari – formularul 097 in perioada 1-25 a lunii;

Atat in cazul persoanelor impozabile care continua aplicarea sistemului TVA la incasare, cat si al celor care ies din sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxe a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum si pentru facturile emise inainte de aceasta data , in situatia in care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.

2. Persoana impozabila inregistrata normal in scopuri de TVA care in anul 2013 a aplicat sistemul TVA la incasare si care la 31 decembrie 2013 a depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna pana la 27 ianuarie 2014 formularul 097 in vederea radierii din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare.

Radierea opereaza incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, iar pana la data radierii se aplica sistemul TVA la incasare! [Art. II OUG nr. 111/2013]

3. In cursul anului 2014 poate opta pentru aplicarea sistemului TVA la incasare persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania care se inregistreaza normal in scopuri de TVA, cu conditia ca in anul precedent sau in anul calendaristic in curs sa nu fi depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei calculata in functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA va aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA! [art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]

REGULA:
Persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare este obligat sa aplice acest sistem cel putin pana la sfarsitul anului in care a optat.

EXCEPTIE:
Daca depaseste cifra de afaceri de 2.250.000 lei in cursul anului in care a optat sau intr-un an urmator acestuia, va aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care a depasit plafonul si are obligatia depunerii unei notificari – formularul 097 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul.

CIFRA DE AFACERI DE 2.250.000 LEI = valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabiles i/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prest rii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul unui an calendaristic. [art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]

Persoana impozabila care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare poate renunta oricand la aplicarea acestui sistem, cu exceptia primului an in care a optat. Renuntarea se face prin depunerea unei notificari – formularul 097 in perioada 1-25 a lunii, iar persoana impozabila nu mai aplica sistemul incepand cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat:
*OPANAF nr.3884/2013: notificare 097 si instructiuni de completare
*OUG nr.111/2013: sistemul TVA la incasare, optional de la 1 ianuarie 2014
*De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare este optional
Sursa: Finante Brasov

(Visited 1,983 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.