Definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2013: reguli de urmat

Contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza declararea si plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2013 aplica urmatoarele reguli :
– depun formularul 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii acestora; termenul de declarare este si termen de plata.
– nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2013.
– definitiveaza impozitul pe profit aferent anului fiscal 2013 si depun formularul 101 ” Declaratie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2013 pana la data de 25 martie 2014. Plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2013 urmeaza sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

Contribuabilii platitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2013 aplica urmatoarele reguli:
– depun formularul 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de
stat” pentru impozitul pe profit reprezentand plata anticipata efectuat trimestrial, pentru trimestrele I– IV pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare încheierii acestora; termenul de declarare este si termen de plata.
– depun formularul 101 ” Declaratie privind impozitul pe profit” si efectueaza plata impozitului pe profit pentru anul 2013 pana la data de 25 martie 2014.

Exprimarea optiunii pentru aplicarea sistemului de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial pentru anul fiscal 2014 se efectueaza pana la data de 31 ianuarie 2014 prin depunerea formularului 012 ”Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit ”, aprobat prin OPANAF nr. 1994/2013.

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul 2013, actualizat cu indicele preturilor de consum ( indicele preturilor de consum se comunica prin ordin al ministrului finantelor publice pana la data de 15 aprilie a anului 2014).

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial :
– organizatiile nonprofit;
– contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura;
– persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania într-o asociere cu sau fara personalitate juridica ;
– persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana ;
– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica ;
– contribuabilii nou-infiintati in cursul anului 2013 (nu sunt considerati contribuabili nou- înfiintati in anul 2013 cei care se inregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii);
– contribuabilii care inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal 2013;
– contribuabilii care in anul 2013 s-au aflat în inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoar activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dup caz;
– contribuabilii carein anul 2013 au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

IMPORTANT : Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit cu plati anticipate efectuate trimestrial si care, in anul 2013 (primul an al perioadei obligatorii de cel putin 2 ani fiscali consecutivi) inregistreaza pierdere fiscala , efectueaz plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

Temei legal :
– art. 34, art. 35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordin al presedintelui ANAF nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”
– Ordin al presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declararea si plata impozitului pe profit aferent anului 2013 (oficial ANAF)
*Impozitul pe profit: tabel comparativ dupa modificarile aduse de OUG 102/2013
*Impozitul pe profit – modificari incepand cu 1 ianuarie 2014
*Microintreprinderi 2013 – declaratia 100
*Declaratia 100 – modificarea si completarea listei obligatiilor de plata

sursa: Finante Arges

(Visited 914 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.