Declaratia 010 – model nou de folosit in 2014 (OMFP 35/2014)

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 75, 77, 771 si art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 4.1 Categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a)taxa pe valoarea adaugata;
b)impozitul pe profit;
c)impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d)accizele;
e)impozitul la titeiul din productia interna;
f)impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
g)contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h)contributia de asigurari pentru somaj;
i)contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j)contributia de asigurari sociale;
k)contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l)contributia pentru concedii si indemnizatii;
m)redeventele miniere;
n)redeventele petroliere;
o)contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
p)impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
q)impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;
r)impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
s)impozitul pe constructii;
s)taxa de autorizare/taxa de licenta din domeniul jocurilor de noroc.

2. La anexa nr. 1, urmatoarele formulare se modifica si se inlocuiesc cu formularele cuprinse in anexa nr. 1:
a) formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
b) formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3.

3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a urmatoarelor formulare se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile de completare prevazute in anexa nr. 2:
a) instructiuni de completare a formularului (010) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica“;
b) instructiuni de completare a formularului (030) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine“.

Articolul II

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul IV

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

(Visited 4,255 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.