Declaratia 112 a fost modificata in 23 ianuarie 2014

Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii nr.1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contribututiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” a fost publicat in Monitorul Oficial nr.57 din 23.01.2014.

Art.I. – Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contribututiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.600 din 21 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“Art.3. – (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art.296^3 lit.e), f) si g) si art.296^19 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art.1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
(2) Obligatia mentionata la art.(1) le revine si persoanelor prevazute la art.296^19 alin.(1^9), (1^10) si (1^13) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Anexa nr.1.1 “Anexa angajator” si anexa nr.1.2 “Anexa asigurat” la formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr.1.1 “Anexa angajator” si anexa nr.1.2 Anexa asigurat” prevazute in anexa nr.1.

3. Anexa nr.2 “Nomenclatorul “Creantelor fiscale” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.2.

4. Anexa nr.3 “Nomenclatorul “Subventii/scutiri/deduceri” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.3.

5. Anexa nr.4 “Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entitati similare angajatorului” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.4.

6. Anexa nr.5 “Nomenclatorul “Tip asigurat” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.5.

7. Anexa nr.6 “Instructiuni de completare a formularului 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contribututiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.6.

Art.II. – Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art.III. – (1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Prin exceptie de la alin.(1), prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit.

Art.IV. – Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscale, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si ale Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.V. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

OMFP_1977_2013 este link-ul de unde puteti descarca anexele.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Modificare a formularului 112 pentru anul 2014 (oficial)
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cine trebuie sa o depuna
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa nr.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2
*Declaratia 112: programul s-a actualizat in 31.01.2014

(Visited 2,452 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.