Formular 094: instructiuni de completare

Formularul „Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent 094” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.

Formularul „Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent 094” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Formularul 094 se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
—un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
—un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Completarea formularului

Sectiunea I. Date de identificare a persoanei impozabile

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Denumire/Nume, prenume” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate).

Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de decont de taxa pe valoarea adaugata.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Domiciliul fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Sectiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabila stabilita in strainatate si inregistrata in scopuri de TVA in Romania.

Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Sectiunea III se completeaza cu cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, de catre contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat:
*Declararea cifrei de afaceri prin formularul 094
*Obligatii referitoare la stabilirea perioadei fiscale in sensul TVA pentru anul 2014
* Cursul de schimb valutar valabil pentru modificarea perioadei fiscale la TVA

(Visited 1,246 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + two =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.