OPANAF 59/2014: aprobarea procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA (declaratia 318)

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 59/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalanr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

In temeiul art. 5 alin. (4) teza a II‐a, al art. 147^2 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al punctului 49^1 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscalaemite urmatorul:

O R D I N

Art. I – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010 se modifica, dupa cum urmeaza:

1. Denumirea ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite in Romania”.

2. Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. ‐ Se aproba Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul ordin . ”

3. Denumirea Anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite in Romania. ”

4. La Anexa nr. 1, Sectiunea I, pct. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„1. Potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 49^1 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din acelasi act normativ, persoana impozabila stabilita in Romania, denumita in continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, denumit in continuare stat membru de rambursare. ”

5. La Anexa nr. 4, punctul 1. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„1. 1. Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferentaimporturilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene. ”

6.La Anexa nr. 4, Sectiunea nr. I, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Statul membru in care au fost efectuate importurile si achizitiile de bunuri/servicii: se inscrie numele statului membru al Uniunii Europene in care au fost efectuate importurile si achizitiile de bunuri mobile livrate/servicii. ”

7.La Anexa nr. 4, Sectiunea nr. I, paragraful al treilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Moneda ‐se inscrie moneda oficiala a statului membru de rambursare. ”

Art. II – Anexa nr. 2 la ordin se modifica si se inlocuieste cu Anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. III – Anexa nr. 3 la ordin se modifica si se inlocuieste cu Anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. IV – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. V – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

OPANAF_59_2014 este link-ul de unde puteti descarca anexele, in format PDF.

(Visited 451 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ two = 4

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.