Antrepozit de TVA: documente necesare pentru autorizare

ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr.47/21.01.2014 a fost publicat OMFP nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de TVA, prevazut la art.144, alin.1, lit. a), pct. 8,liniuta a 2-a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de TVA si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru o locatie trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere (conform modelului din anexa 1 la ordinul mentionat), insotita de urmatoarele documente:
A.cazierul judiciar al solicitantului;
B.cazierele judiciare ale administratorilor, in cazul societatilor comerciale;
C.certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte:capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;
D.copie a actului de proprietate, sau a contractului de inchiriere / concesionare /administrare, ori dovada detinerii sub orice forma legala a locatiei unde va fi amplasat antrepozitul de TVA;
E.copie de pe planul de amplasare a antrepozitului de TVA;
F.declaratie pe propria raspundere a solicitantului/reprezentantului legal al solicitantului, din care sa rezulte ca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
-locatia urmeaza a fi folosita pentru depozitarea bunurilor prevazute la art.2,alin.3 din OMFP 2218/2006, si prestarea serviciilor prevazute in anexa 2 ale ordinului;
-in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa- si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in Romania in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 85/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, de Legea nr. 31/1990.

Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de TVA poate depune la organul fiscal competent o singura cerere, dar va prezenta documentele de la lit. D, E i F de mai sus pentru fiecare locatie.

Autorizatia pentru un antrepozit de TVA este valabila 3 ani, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost emisa.

Antrepozitarii autorizati, care, dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit de TVA, doresc reautorizarea locului ca antrepozit de TVA, vor depune la organele fiscale teritoriale, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de reautorizare. Perioada de valabilitate a autorizatiei se prelungeste pana la data solutionarii cererii de reautorizare.

(Visited 395 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 × = seventy two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.