Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1

ANEXA nr. 1.1 – ANEXA ANGAJATOR la anexa nr. 1 la ordin

SECTIUNEA A – Alte date de identificare a platitorului
SECTIUNEA B – Indicatori statistici
SECTIUNEA C
SECTIUNEA D -Indicatori statistici
SECTIUNEA E
SECTIUNEA F -Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare

SECTIUNEA A – Alte date de identificare a platitorului
Caseta “ Numar de ordine in registrul comertului” – se completeaza cu numarul de ordine de la registrul comertului, de catre angajatorii isi entitatile asimilate acestora care, potrivit legii au obligatia inregistrarii in Registrul Comertului.

Caseta “Cod CAEN” – se completeaza cu codul CAEN al activitatii principale desfaisurate de platitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activitatilor economice la nivel national.

Caseta “Adresa sediu social” – se completeaza adresa sediului social al platitorului.

Caseta “Casa de asigurari de sanatate angajator” – contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta angajatorul.

Caseta “Tarif de risc “ – se inscrie procentul contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, care este in functie de incadrarea in clasele de risc (cod CAEN).

Caseta “Datoreaza contributie de accidente de munca D/N” – se inscrie:
“D” – daca se datoreaza contributie de accidente de munca si boli profesionale;

“N” – daca nu se datoreaza contributie de accidente de munca si boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplica prevederile Legii 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare).

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cine trebuie sa o depuna
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa nr.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2
*Modificare a formularului 112 pentru anul 2014 (oficial)
*Declaratia 112 a fost modificata in 23 ianuarie 2014
*Declaratia 112: programul s-a actualizat in 31.01.2014

TOP

SECTIUNEA B – Indicatori statistici

*Randul 1 “Numar de asigurati somaj” – se completeaza cu numarul de asigurati obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, respectiv cu numarul de asigurati din anexa nr. 1.2„Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin pentru care atat asiguratul, cat isi angajatorul acestuia datoreaza contributii asigurari sociale de somaj. Se calculeaza prin insumarea unica a cazurilor pentru care caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj” = „1”, iar in Sectiunea A sau/si B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” = „1 – Salariat” sau„3 -Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat)”. In situatia asiguratilor cu mai multe contracte de munca incheiate cu respectivul angajator, acestia vor fi numarati o singura data.

*Randul 2 „Numar de asigurati concedii si indemnizatii” – se completeaza cu numarul efectiv de angajati (asigurati) care au realizat venituri in luna pentru care se intocmeste declaratia si pentru care angajatorul datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

*Randul 3 „Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS” – se completeaza cu numarul de asigurati pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

*Randul 4 „Total fond de salarii brute” – se completeaza cu suma castigurilor brute realizate de asiguratii inscrisi la „Randul 2” (venituri de natura salariala, venituri asimilate salariilor, precum si sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporara de munca, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare), si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.

Randul 5 „Numar salariati” – se completeaza cu numarul de salariati care desfaisoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege.

TOP

SECTIUNEA C

C.1 Conditii de munca.

Sectiunea C.1. „Conditii de munca” contine informatii despre angajatorii care au conditii diferite de munca.

Coloana „Total venit realizat” se completeaza astfel:

*Randul 1 „Conditii normale -total venit realizat” (C1_11) -contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditi normale de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

*Randul 2 „Conditii deosebite – total venit realizat” (C1_21) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii deosebite de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

*Randul 3 „Conditii speciale – total venit realizat” (C1_31) -contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii speciale de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

*Randul 4 „Alte conditii – total venit realizat” (C1_41) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in alte conditii de munca de asiguratii inscriisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, potrivit legii, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

*Randul 5 „Total venit realizat” (C1_T1) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate de asiguratii inscriisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

Coloana “ Total baza de calcul a contributiei la BASS aferenta indemnizatiei conform O.U.G. nr. 158/2005,”se completeaza astfel:

*Randul 1 „Conditii normale” (C1_12) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii normale de munca, exclusiv ajutorul de deces.

*Randul 2 „Conditii deosebite” (C1_22) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca, exclusiv ajutorul de deces.

*Randul 3 „Conditii speciale” (C1_32) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca, exclusiv ajutorul de deces.

*Randul 4 „Alte conditii”(C1_42) -contine totalul bazei de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 aprobata cu modificari isi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in alte conditii de munca, exclusiv ajutorul de deces.

*Randul 5 „Total baza de calcul a contributiei la BASS aferenta indemnizatiei conform Ordonantei de urgenta a .Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile isi completarile ulterioare” (C1_T2) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari isi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile isi completarile ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.

Coloana „Scutiri angajator” se completeaza astfel:

-Randul 1 „Conditii normale – scutiri angajator” (C1_13) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire, pentru asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2″Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin care lucreaza in conditi normale de munca.

-Randul 2 „Conditii deosebite – scutiri angajator” (C1_23) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire, pentru asiguratii inscriisi in anexa nr. 1.2″Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin care lucreaza in conditi deosebite de munca.

-Randul 3 „Conditii speciale – scutiri angajator” (C1_33) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire, pentru asiguratii inscriisi in anexa nr. 1.2″Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin care lucreaza in conditi speciale de munca.

-Randul 4 „Alte condtii – scutiri angajator” (C1_43) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiazade scutire, pentru asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin care lucreaza in alte conditi de munca.

-Randul 5 „Total scutiri angajator” (C1_T) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiazade scutire.

Coloana “ Contributie CAS angajator” se completeaza astfel:

-Randul 5 “Total Contributie CAS angajator” – contine totalul contributiei de asigurari sociale datorata de angajator (C1_T3).

Varianta I
Daca baza de calcul angajator nu depaseste baza de calcul plafonata.
Daca (C1_T1+C1_T2-C1_T)<=BCP C1_T3= (C1_11+C1_12 – C1_13) * CotaAngN +(C1_21+C1_22–C1_23) * CotaAngD + (C1_31+ C1_32 – C1_33) * CotaAngS+ (C1_41+ C1_42 – C1_43) * CotaAngA

Varianta II Daca baza de calcul angajator depaseste baza de calcul plafonata: Daca (C1_T1+C1_T2-C1_T) > BCP
C1_T3= ((C1_11+C1_12 – C1_13) * CotaAngN +(C1_21+C1_22–C1_23) * CotaAngD + (C1_31+ C1_32 – C1_33) * CotaAngS+ (C1_41+ C1_42 – C1_43) * CotaAngA)* BCP/(C1_T1+C1_T2-C1_T)unde:

*BCP (baza de calcul plafonata) = produsul dintre numarul de asigurati pentru care angajatorul datoreaza contributii de asigurari sociale din luna pentru care se calculeaza contributia isi valoarea corespunzatoare a de cinci ori caistigul salarial mediu brut.

*Baza de calcul angajator (C1_T1+C1_T2- C1_T) = totalul castigurilor brute lunare realizate de asiguratii inscriisi in anexa nr. 1.2″Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin + totalul bazei de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari isi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile isi completarile ulterioare, exclusiv ajutorul de deces – totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiazade scutire.

*CotaAngN = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii normale de munca.

*CotaAngD = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru pentru conditii deosebite de munca.

*CotaAngS = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii speciale de munca.

*Cota AngA = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru alte conditii de munca

-Randul 6 „Baza calcul punctaj isomaj tehnic beneficiar de scutire” – se completeaza cu suma salariilor de baza minime brute pe tara garantate in plata, proportionale cu numarul de zile de somaj tehnic.

-Randul 7 “Total suma de recuperat de angajator de la BASS, aferenta lunii de raportare” – se completeaza cu suma reprezentand ajutor de deces care se recupereaza de catre angajator de la bugetul asigurarilor sociale de stat, in situatia in care ajutorul de deces depaseiste contributia de asigurari sociale datorata de acesta.

-Randul 8 “Total suma de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferenta lunii de raportare” – se completeaza cu suma reprezentand cuantumul prestatiilor de asigurari sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca isi boli profesionale, contributia de asigurari sociale de sanatate aferenta concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca cauzate de accidente de munca isi boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile isi completarile ulterioare isi contributia pentru concedii isi indemnizatii conform art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari isi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile isi completarile ulterioare, care se recupereaza de catre angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de munca isi boli profesionale, in cazul in care aceasta depaiseiste contributia de accidente de munca isi boli profesionale datorata de acesta.

C.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile isi completarile ulterioare)

Coloana ”Nr. cazuri” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Numar cazuri pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu total concedii medicale pentru incapacitate temporarade munca.

-Randul 2 ”Numar cazuri pentru prevenire imbolnavire” -se completeaza cu total concedii medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Numar cazuri pentru sarcina isi lauzie” – se completeaza cu total concedii medicale pentru sarcinai si lauzie.

-Randul 4 ”Numar cazuri pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu total concedii medicale pentru ingrijire copil bolnav.

-Randul 5 ”Numar cazuri pentru risc maternal” – se completeaza cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana ” Total zile prestatii” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Total zile prestatii pentru incapacitate temporara de munca” -se completeaza cu numar total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.

-Randul 2 ”Total zile prestatii pentru prevenire imbolnavire”- se completeaza cu numar total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Total zile prestatii pentru sarcina isi lauzie” – se completeaza cu numar total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.

-Randul 4 ”Total zile prestatii pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numar total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav

-Randul 5 ”Total zile prestatii pentru risc maternal” -se completeaza cu numar total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana ”Zile prestatii suportate de angajator” se completeaza astfel:

– Randul 1 ”Zile prestatii suportate de angajator pentru incapacitate temporara de munca”- se completeaza cu numar total de zile prestatii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporarade munca.

Coloana ”Zile prestatii suportate din FNUASS” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numar total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporarade munca.

– Randul 2 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu numar total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru sarcina isi lauzie” – se completeaza cu numar total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.

-Randul 4 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numar total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.

-Randul 5 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu numar total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana ”Suma suportata de angajator” se completeaza astfel:

– Randul 1 ”Suma suportata de angajator pentru incapacitate temporara de munca”- se completeaza cu suma suportatade angajator, aferenta concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.

Coloana ”Suma suportata din FNUASS” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Suma suportata din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca” -se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara
de munca.

-Randul 2 ”Suma suportata din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Suma suportata din FNUASS pentru sarcina isi lauzie” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.

-Randul 4 ”Suma suportata din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.

-Randul 5 ”Suma suportata din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

-Randul 6 ”Total suma suportata din FNUASS” – se completeaza cu suma totala a indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

-Randul 7 ”Total contributii pentru concedii isi indemnizatii calculate la fond salarii” – se completeaza cu suma care reprezinta total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la fondul de salarii (Fondul de salarii se regaseiste inscris la Sectiunea B, Randul 4).

-Randul 8 ”Total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP” – se completeaza cu suma care reprezinta contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca isi boli profesionale.

-Randul 9 ”Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu suma dintre total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la fondul de salarii (Randul 7) si total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale (Randul 8).

-Randul 10 ”Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

-Randul 11 ”Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente” – se completeaza cu suma recuperata de angajator din contributia lunii curente. Suma recuperatade angajator nu poate depasi suma reprezentand contributia datorata, in luna curenta, pentru concedii si indemnizatii inscrisa la Randul 9.

-Randul 12 ”Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total sumade virat la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

-Randul 13 ”Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeazacu total suma ramasa de recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale

Coloana “Nr. cazuri” se completeaza astfel:

-Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru, cauzatade accidente de muncasi boli profesionale la nivel de unitate.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala- contine numarul total de cazuri de indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana “Zile prestatii” se completeaza astfel:

– Randul 1 “Incapacitate temporara de munca – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru trecerea temporarain alt loc de munca, cauzata de accidente de muncasi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana “Suma totala accidente de munca” se completeaza astfel:

-Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – contine cuantumul total al prestatiilor pentru incapacitate temporarade munca, cauzate de accidente de muncasi boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca”– contine cuantumul total al prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru” – contine cuantumul total al prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncasi boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – contine cuantumul total al prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 5 “Total” – cuprinde cuantumul total al prestatiilor de asigurari sociale cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.

Coloana “Suma suportata din FAAMBP” se completeaza astfel:

-Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – este suma prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din
Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca” – este suma prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru” – este suma prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – este suma prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Randul 5 “Total suma suportata din FAAMBP” – contine total cuantum de prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

Caseta “Ajutoare de deces”

-“Numar cazuri” – se completeaza cu numarul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.

-“Suma” – se completeaza cu suma totala a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

C.4. Suma scutita din contributia la somaj a angajatorului potrivit prevederilor legale in vigoare

Se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul este scutit de plata acestei contributii in temeiul prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede potrivit dispozitiilor legale incheierea unui act juridic sau aprobarea unei solicitari de a beneficia de scutire.

Se calculeaza prin insumarea produsului dintre suma prevazuta la Sectiunea B.1.1. pozitia 2 „Angajator -Suma pentru care se beneficiaza de scutire” din anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin, si cota de contributie datoratade angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta de lege.

C.5. Subventii/scutiri/reduceri (din bugetul asigurarilor pentru somaj)

-“Subventie/scutire/reducere” – se completeaza, prin selectarea din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Subventii/scutiri/reduceri” la ordin, a tipului de subventie, scutire si/sau reducere, dupa caz, de care beneficiaza angajatorul respectiv, potrivit legislatiei in vigoare, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

-“Suma de recuperat din contributia datorata” -se completeaza cu suma corespunzatoare tipului de subventie, scutire si/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contributiei datorate de angajator diminuata cu scutirea de la plata de care angajatorul este scutit in temeiul prevederilor legale in vigoare (prevazutala capitolul C.4.).

La completarea creantei fiscale „Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator” prevazuta in Sectiunea “Creante fiscale”, totalul sumelor de recuperat din contributia datorata, prevazute la C.5., se inscriu ca suma deductibila, cu respectarea conditiei ca nivelul sumei deductibile sa nu depaseasca nivelul sumei datorate.

-“Suma de restituit de la AJOFM / AMOFM” – se completeaza cu suma corespunzatoare tipului de subventie, scutire si/sau reducere selectat, de restituit de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca / Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Se completeaza numai in situatia in care suma deductibila din “Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator” din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin este egala cu suma datorata.

C.6. Contributie somaj datorata de angajator

-“Baza de calcul” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin insumarea bazelor lunare de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

-“Contributie” – se completeazacu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra sumei bazelor de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

C.7. Contributie fond de garantare datorata de angajator

-“Baza de calcul” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul a contributiei datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

-“Contributie” – se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

TOP

SECTIUNEA D -Indicatori statistici
Se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurati, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului” la ordin.

-Randul 1 “Numar de asigurati somaj” – se completeaza cu zero si reprezinta numarul de asigurati in sistemul asigurarilor pentru somaj, raportati de angajatori asimilati.

-Randul 2 „Numar de asigurati (concedii si indemnizatii)” – se completeaza cu numarul efectiv de asigurati din luna pentru care se intocmeste declaratia, pentru care institutia asimilata datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

-Randul 3 „Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS” – se completeaza cu numarul de asigurati pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

-Randul 4 ”Total indemnizatii de somaj” – se completeaza suma indemnizatiilor de somaj pentru care institutia asimilata plateste contributia pentru concedii si indemnizatii.

TOP

SECTIUNEA E

Se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurati.

E.1 Conditii de munca

Sectiunea E.1. „Conditii de munca” contine informatii despre entitatile asimilate angajatorului care au conditii normale de munca.

Coloana „Total venit realizat” se completeaza pentru „Conditii normale de munca” (E1_venit) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditi normale de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la anexa 1 la ordin (se calculeaza pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15, din anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului” la ordin).

Coloana “Total baza de calcul a contributiei la BASS aferenta indemnizatiei conform O.U.G.158/2005,”se completeaza pentru „Conditii normale de munca” (E1_baza) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii normale de munca, exclusiv ajutorul de deces (se calculeaza pentru tipurile de asigurat 2,13,14 din anexa nr 4 Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”la ordin).

Coloana “Contributie CAS – angajator” – contine totalul contributiei de asigurari sociale datorata de entitatea asimilataangajatorului (E1_ct).

Varianta I
Daca baza de calcul angajator nu depaseste baza de calcul plafonata
•Daca ((E1_venit –S_plcomp-S_oug125)+ E1_baza) <= BCPÆ E1_ct = (E1_venit-S_plcomp-S_oug125)*CotaAngN + E1_baza * CotaAngN

Varianta II
Daca baza de calcul angajator depaseste baza de calcul plafonata •Daca ((E1_venit –S_plcomp-S_oug125)+ E1_baza) > BCPÆ
•E1_ct = (E1_venit-S_plcom-S_oug125)*CotaAngN + E1_baza * CotaAngN) * BCP / ((E1_venit – S_plcom-S_oug125)+ E1_baza)

Unde:
S_plcomp= Total castig brut realizat asigurat exceptat din calculul CAS angajator ptr. tip asigurat =15 din anexa nr. 4 Nomenclatorul – “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”la ordin

S_oug125= Total castig brut realizat asigurat, exceptat din calculul CAS angajator ptr. tip asigurat =17, 18 si 20 din anexa nr. 4 Nomenclatorul – “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului” la ordin

BCP= baza de calclul plafonata = produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeazacontributia si valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

CotaAngN = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii normale de munca.

In baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentand plati compensatorii platite din bugetul asigurarilor de somaj, precum si veniturile prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) din Codul fiscal.

In cazul persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj, cota CAS folosita este cota totala CAS pentru conditii normale de munca (Cipens+CotaAngN), unde Cipens = cota de contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurat.

E2 Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgentaa Guvernului nr. 158/2005, aprobatacu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006,, cu modificarile si completarile ulterioare)

Coloana ”Nr. cazuri” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Numar cazuri pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu total concedii medicale pentru incapacitate temporarade munca.

-Randul 2 ”Numar cazuri pentru prevenire imbolnavire” -se completeaza cu total concedii medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Numar cazuri pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu total concedii medicale pentru sarcinasi lauzie.

-Randul 4 ”Numar cazuri pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu total concedii medicale pentru ingrijire copil bolnav.

-Randul 5 ”Numar cazuri pentru risc maternal” – se completeaza cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana ”Total zile prestatii” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Total zile prestatii pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.

-Randul 2 ”Total zile prestatii pentru prevenire imbolnavire”- se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Total zile prestatii pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru sarcinasi lauzie.

-Randul 4 ”Total zile prestatii pentru ingrijire copil bolnav” -se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav

-Randul 5 ”Total zile prestatii pentru risc maternal” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana ”Zile prestatii suportate din FNUASS” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca”- se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporarade munca.

-Randul 2 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcinasi lauzie.

-Randul 4 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.

-Randul 5 ”Zile prestatii suportate din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana ”Suma suportata din FNUASS” se completeaza astfel:

-Randul 1 ”Suma suportatadin FNUASS pentru incapacitate temporarade munca” -se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.

-Randul 2 ”Suma suportata din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.

-Randul 3 ”Suma suportata din FNUASS pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcinasi lauzie.

-Randul 4 ”Suma suportata din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.

-Randul 5 ”Suma suportata din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

-Randul 6 ”Total suma suportata din FNUASS” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

-Randul 7 ”Total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la total indemnizatii” – se completeaza cu suma care reprezinta total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la total indemnizatii.

-Randul 8 ”Total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP” – se completeaza cu suma care reprezinta contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

-Randul 9 ”Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu suma dintre total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la total indemnizatii si total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 10 ”Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

-Randul 11 ”Total suma recuperata de institutia asimilata angajatorului din contributia lunii curente” – se completeaza cu suma recuperata de institutia asimilata angajatorului din contributia lunii curente. Suma recuperata de institutia asimilata angajatorului nu poate depasi suma reprezentand contributia datorata, in luna curenta, pentru concedii si indemnizatii inscrisala Randul 9.

-Randul 12 ”Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total sumade virat la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

-Randul 13 ”Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeazacu total sumaramasade recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

E.3. Indemnizatii pentru accidente de muncasi boli profesionale

Coloana “Numar. cazuri” se completeaza astfel:

-Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru, cauzatade accidente de muncasi boli profesionale la nivel de unitate.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.

Coloana “Zile prestatii” se completeaza astfel:

– Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca” – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru trecerea temporarain alt loc de munca, cauzatade accidente de muncasi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru” – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de muncasi boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana “Suma totala accidente de munca” (pe total se poate verifica cu „Cuantum prestatii de asigurari sociale suportate de Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” + „Cuantum prestatii de asigurari sociale suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare”), se completeaza astfel:

-Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – contine cuantumul total al prestatiilor pentru incapacitate temporarade munca, cauzate de accidente de muncasi boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca”– contine cuantumul total al prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru” -contine cuantumul total al prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de muncasi boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” -contine cuantumul total al prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.

-Randul 5 “Total” – cuprinde cuantumul total al prestatiilor de asigurari sociale cauzate de accidente de muncasi boli profesionale, la nivel de unitate pentru entitatile asimilate angajatorului.

Coloana “Suma suportata din FAAMBP” (pe total se poate verifica cu „Cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale”) se completeaza astfel:

-Randul 1 “Incapacitate temporara de munca” – este suma prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 2 “Trecerea temporara la alt loc de munca” – este suma prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 3 “Reducerea timpului de lucru” – este suma prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 4 “Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – este suma prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

-Randul 5 “Total suma suportata din FAAMBP“ – contine total cuantum de prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

Caseta “Ajutoare de deces”

– “Numar de cazuri” – se completeaza cu numarul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.

-“Suma” – se completeaza cu suma totala a ajutoarelor de deces
acordate la nivel de unitate, suportate din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat.

TOP

SECTIUNEA F -Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare

F1. Sediul principal

Randul „Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorat in perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.

F2. Sedii secundare – se completeaza numai de catre platitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coloana „Cod de inregistrare fiscala sediu secundar” – se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit fiecarui sediu secundar care are obligatii de plata, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Coloana „Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorat in perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de inregistrare fiscala.

TOP

(Visited 2,850 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.