Noutati legislative 16-31 ianuarie 2014

1.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia (M. O. 47 din 21 ianuarie 2014);

2.Ordinul viceprim – ministrului, ministrul finantelor publice, si ministrul delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice” (M. O. 40 din 17 ianuarie 2014);

3.Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si ministrul delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti (M. O. 49 din 21 ianuarie 2014);

4.Ordinul viceprim – ministrului, ministrul finantelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice ( M. O. 70 din 29 ianuarie 2014);

5.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 86/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei ( M. O. 69 din 28 ianuarie 2014);

6.Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1918/65/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru” (M. O. 68 din 28 ianuarie 2014);

7.Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (M. O. 57 din 23 ianuarie 2014);

8.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative (M. O. 76 din 31 ianuarie 2014);

9.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente (M. O. 41 din 17 ianuarie 2014)

10.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit (M. O. 41 din 17 ianuarie 2014).

Sursa: CECCAR Bihor

(Visited 261 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 7 = forty two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.