HG 77/2014 – Modificarea si completarea Normelor Codului fiscal

HG 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.108 din 12.02.2014.

Actul normativ cuprinde aproximativ 29 de pagini, iar cei de la hotnews.ro au facut o analiza a modificarilor

Detalieri privind impozitul pe profit

Incepand cu 01 ianuarie 2014, veniturile din dividende incasate de o persoana juridica romana de la o persoana juridica romana sau de la o persoana juridica din alt stat membru sunt scutite de impozitul pe profit, daca persoana juridica romana detine mai mult de 10% din capitalul social al platitorului de dividend, pe o perioada neintrerupta de 1 an.

Actualele prevederi detaliaza modul in care se beneficiaza de scutire la incasarea unor dividende de la persoane juridice straine. Astfel pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina:

a) certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit;
c) documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

Impozitul pe venitul microintreprinderii
O microintreprindere poate realiza venituri impozabile de pana la 65.000 euro, iar ca noutate incepand cu 01 ianuarie 2014, poate realiza venituri sin servicii de consultanta si management de pana la 20% din total venituri.

Sa analizam ce noutati aduc normele de aplicare:
Conditia de venituri din consultanta si management de pana la 20% din total venituri care intra in vigoare la 1 ianuarie 2014, trebuie verificata pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor realizate de contribuabil in anul 2013.

Observam asadar ca sunt considerate microintreprinderi in 2014 si societatile platitoare de impozit pe profit din 2013, ce au realizat venituri impozabile pana la 65.000 euro si venituri din consultanta si management de pana la 20% din total venituri.

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.

Contribuabilul va comunica, in termen de 30 de zile de la data de la care nu mai sunt indeplinite oricare dintre cele doua conditii, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni, potrivit Codului de procedura fiscala.

Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sau a ponderii veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale de peste 20% inclusiv, sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal.

De retinut: la baza impozabila a unei microintreprinderi se adauga urmatoarele categorii de venituri:
– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;

– in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului.

Taxa pe valoarea adaugata
Modificarile principale sunt aferente ajustarii TVA pentru bunurile de capital si alte bunuri decat cele de capital.

Scutirea la ajustarea TVA pentru bunurile de capital casate a fost abrogata incepand cu anul 2012. Prin bunuri de capital intelegem bunuri cu o amortizare fiscala mai mare de 5 ani.

Incepand cu 01 ianuarie 2014, s-a abrogat scutirea la ajustarea TVA si pentru alte bunuri decat cele de capital, cand se efectueaza casarea acestora, practic o parte din TVA dedus la achizitie se achita la buget ca urmare a casarii. Prin alte bunuri decat cele de capital se inteleg bunurile cu amortizare fiscala mai mica de 5 ani.

Tot cu 01 ianuarie 2014, se abroga scutirea la ajustarea TVA pentru perisabilitati. Ambele abrogari provin din reformularea art. 148 din Codul fiscal.

Ce se intampla prin normele de aplicare?
Se modifica modificarea, in sensul ca se revine la scutirea de ajustare a TVA pentru casarea altor bunuri decat cele de capital, cat si pentru perisabilitati.

Sa parcurgem principalele situatii cand nu se impune ajustarea TVA pentru bunuri ce nu sunt de capital:

In sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi de exemplu urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:
a) calamitatile naturale si cauzele de forta majora, demonstrate sau confirmate in mod corespunzator;

b) furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare, respectiv pe baza proceselor verbale ce cuprind constatarile personale ale organului de urmarire penala sau ale instantei de judecata;

c) contractele de leasing financiar avand ca obiect bunuri mobile corporale, altele decat bunurile de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract, caz in care locatorul/finantatorul nu are obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing;

d) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, caz in care nu se fac ajustari ale taxei deductibile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
1. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii;
2. se face dovada ca bunurile au fost distruse;

e) pierderile tehnologice sau, dupa caz, alte consumuri proprii, caz in care persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei in limitele stabilite potrivit legii ori, in lipsa acestora, in limitele stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum. In cazul depasirii limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii, se ajusteaza taxa aferenta depasirii acestora.

f) perisabilitatile, in limitele stabilite prin lege;

g) casarea activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal, demonstrate sau confirmate in mod corespunzator .

Pentru a citi materialul in intregime trebuie sa accesati www.hotnews.ro

HG_77_2014 este likul de unde puteti descarca, in format pdf, Hotararea de Guvern.

Pe aceasta tema, contabun.ro a scris:
* Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil in 2014
* Codul fiscal 2014: impozitul pe constructii speciale si redeventele miniere
* Codul Fiscal 2014: TVA si accize
* Codul Fiscal 2014: impozit pe venit si pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
* Codul Fiscal 2014: impozitul pe profit si pe venitul microintreprinderilor

(Visited 899 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.