Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Prima pagina_Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate- ghid practic1024_1

„Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”, actualizata 2023, va prezinta pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, modele de formulare necesare, inclusiv un model de contract colectiv de munca, si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Important! Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 de angajati/lucratori.

 

Istoric actualizari

Actualizare 14 (16.01.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse, in principal, modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.367/2022 privind legea dialogului social.
– Au fost aduse lucrarii modificari si completari de continut, au fost renumerotate o serie de articole din lucrare si din modelul de contract colectiv de munca.

Actualizare 13 (13.06.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de contract colectiv de munca cu privire la prevederile Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara.
– Au fost aduse completari notelor de subsol din modelul de contract colectiv de munca cu privire la prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.

Actualizare 12 (07.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse actualizari notelor de subsol din modelul de contract colectiv in baza modificarilor aduse de HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 01.01.2022, precum si a modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol din modelul de contract colectiv cu privire la posibilitatea angajatorilor de a acorda ajutoare financiare salariatilor, conditiile de acordare, conditiile in care se pot acorda tichete cadou, dar si alte beneficii neimpozabile, cu trimitere la baza legala.
– A fost eliminata din partea teoretica a lucrarii prevederea potrivit careia nulitatea clauzelor contractuale se constata de catre instantele judecatoresti competente, la cererea partii interesate, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie, prevedere constatata ca fiind neconstitutionala (prin Decizia CCR nr.730/02.11.2021).
– Au fost aduse actualizari lucrarii cu privire la termenul in care angajatorul poate plati jumatate din minimul amenzii contraventionale.
– Au fost aduse cateva completari partii teoretice a lucrarii cu privire la contractele colective de munca pe durata starii de alerta, in baza prevederilor art.20 din Legea nr.55/2020.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut partii teoretice a lucrarii, dar si modelului de contract colectiv de munca.

Actualizare 11 (09.02.2021):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
– A fost actualizata nota de subsol de la art.30 din modelul de contract colectiv de munca cu privire la salariul minim de la 13.01.2021, in baza HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
– A fost adaugata o noua prevedere privind acordarea indemnizatiei pe durata suspendarii contractelor individuale de munca in cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.298/2020.
– Au fost aduse cateva completari modelului de contract colectiv de munca, in baza prevederilor Legii nr.213/2020, cu privire la dreptul salariatilor de a fi asistati, in cursul cercetarii diciplinare, la cerere, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii, dar si cu privire la procedura de conciliere a conflictelor individuale de munca.
– Au fost aduse completari cu privire la acordrea zilelor libere pentru Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii pentru salariatii care apartin de un alt cult religios legal, crestin, in baza Legii nr.37/2020 pentru completarea art.139 din Codul muncii si a art.94 din Legea educatiei nationale.
– Au fost aduse cateva completari in baza prevederilor Legii nr.151/2020 pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Legii nr.167/2020 pentru modificarea si completarea OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 10 (12.01.2020)
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagele in vigoare.

Actualizare 9 (02.02.2019)
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagele in vigoare.
– s-a actualizat nota de la art.30 din modelul de contract colectiv de munca cu privire la salariul minim de la 1 ianuarie 2019, in baza HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018 si a prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018.

Actualizare 8 (02.01.2018)
– lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile lagele in vigoare.
– s-a actualizat nota de la art.30 din modelul de contract colectiv de munca cu privire la salariul minim de la 1 ianuarie 2018, in baza HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 29 noiembrie 2017. Modificarile si completarile aduse lucrarii sunt evidentiate cu verde.

Actualizare 7 (10.01.2017)
s-a completat nota de la art.30 cu privire la salariul minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017;
– s-a actualizat art.41 din modelul de contract colectiv de munca (au fost adaugate zilele de 24 ianuarie si 1 iunie ca zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Legii nr.176/2016 pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 13.10.2016, in vigoare de la 16.10.2016, care a adaugat la zilele libere in care nu se lucreaza o noua zi libera, ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane si  Legeii nr.220/2016 pentru completarea alin.(1) al art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 13.10.2016, in vigoare de la 21.11.2016, prin care a fost adaugata ziua de 1 iunie ca zi de sarbatoare lgala in care nu se lucreaza).

Actualizare 6 (04.02.2016):
– a fost adaugata o nota la pct.II. – Partile si reprezentarea acestora la negociere din ghid prin care s-a adus o clarificare privind modul in care se realizeaza reprezentarea angajatilor la negocierea colectiva la nivelul unitatilor in care nu exista sindicate reprezentative, in baza modificarilor aduse prin Legea nr.1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011.

Actualizare 5 (20.01.2015):
– au fost aduse actualizari ghidului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Legii dialogului social nr.62/2011 prin Legea nr.1/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.26 din 14 ianuarie 2016 si in vigoare de la 17 ianuarie 2016.
– a fost adusa o completare modelului contractului colectiv de munca la nivel de unitate (s-a completat nota de la art.30 cu privire la salariul minim de la 1 mai 2016, in baza HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Actualizare 4 (14.05.2015):
In baza prevederilor Legii nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015, a fost introdusa o nota de subsol la art.40 alin.(1) din modelul contractului colectiv de munca cu urmatorul cuprins: „A se vedea art.137 alin.(1) din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare: Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica”, cu scopul de atentionare asupra modificarii aduse Codului muncii.

Actualizare 3 (26.01.2015):
– au fost aduse actualizari modelului contractului colectiv de munca pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015.

Actualizare 2 (06.01.2015):
– a fost introdus un capitol nou (Partile si reprezentarea acestora la negocierea colectiva in sectorul bugetar);
– a fost introdus un model nou (Cererea sindicatului reprezentativ/reprezentantilor angajatilor privind inceperea negocierii colective);
– a fost adaugat un titlu la bibliografie, in baza caruia au fost aduse cateva completari ghidului;
– au fost aduse cateva completari modelului contractului colectiv de munca la nivel de unitate (s-a adaugat alin.(3) la art.4; s-a adaugat un alineat nou la art.5; au fost completate si actualizate notele de la art.30 privind salariul minim pe 2015, in baza HG nr.1091/2014; au fost adaugate note la art.47 alin.(1); a fost inrodusa, in continutul contractului, prevederea privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, conform Legii nr.91/2014; s-au adus cateva corectii asupra numerotarii articolelor, alineatelor).

Actualizare 1 (14.07.2014):
– a fost completat art.67 alin.(2) al modelul contractului colectiv de munca la nivel de unitate astfel, in baza Legii nr.77/2014 pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.470 din 26.06.2014;
– la negocierea colectiva pot fi avute in vedere si prevederile Legii nr.91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, publicata in Monitorul Oficial nr.496 din 3 iulie 2014. In acest caz, negocierea va viza, in primul rand, prevederile art.1 alin.(3) din lege care stipuleaza:
“(3) Persoanele prevazute la alin.(2) au dreptul la liber, in conditiile prevazute de prezenta lege, pentru ingrijirea sanatatii copilului, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente”.

Intocmirea si publicarea documentului (13.02.2014).

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic raspunde la astfel de intrebari:
– Cand poate avea loc negocierea colectiva?
– Daca nu exista sindicat reprezentativ la nivelul unitatii cine va reprezenta salariatii la negociere?
– Cine stabileste procedura pentru alegerea reprezentantilor salariatilor?
– Care este rolul angajatorului la alegerea reprezentantilor salariatilor?
– Daca salariatii nu-si aleg reprezentantii ce se intampla cu negocierea?
– Ce acte prezentam inspectorilor de munca daca partile nu ajung la un acord privind incheierea contractului colectiv de munca?

Raspunsul la intrebarile de mai sus dar si la alte pobleme legate de alegerea reprezentantilor salariatilor, negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate le gasiti in lucrarea „Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”.

Lucrarea de fata vine si cu 13 modele de formulare, editabile, absolut necesare in procesul de negociere, incheiere si inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate, care pot fi adaptate usor de orice societate in functie de situatie si necesiate.

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO.

 

De ce sa achizitionezi  „Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”?

-lucrarea prezinta pasii care trebuie urmati si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
-gasesti 13 modele de formulare, editabile, absolut necesare in procesul de negociere, incheiere si inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate, care pot fi usor adaptate in orice societate;
-este profesinist intocmita in baza prevederilor legale in vigoare;
-o primesti rapid pe mail dupa ce achiti contravaloarea acesteia.

Cuprinsul lucrarii:

Informatiile sunt structurate dupa cum urmeaza:
I. Considerente generale
II. Partile si reprezentarea acestora la negociere
III. Partile si reprezentarea acestora la negocierea colectiva in sectorul bugetar
IV. Alegerea reprezentantilor salariatilor
4.1 Adunarea generala a salariatilor
4.2 Incheierea procesului-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor
V. Negocierea colectiva
5.1 Initiativa declansarii negocierii la nivel de unitate
5.2. Convocarea partilor indreptatite la negociere
5.3 Prima sedinta de negociere a contractului colectiv de munca
5.4 Sedintele ulterioare de negociere a contractului colectiv de munca
VI. Incheierea contractului colectiv de munca
6.1 Durata contractului colectiv de munca
6.2 Continutul contractului colectiv de munca
VII. Inregistrarea contractului colectiv de munca
7.1 Dosarul intocmit in vederea inregistrarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate
7.2 Dosarul intocmit in vederea inregistrarii actelor aditionale la contractul colectiv de munca la nivel de unitate
7.3 Cauzele neinregistrarii contractului colectiv de munca
VIII. Efectele contractului colectiv de munca
IX. Nulitatea clauzelor contractului colectiv de munca
X. Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca
10.1 Executarea contractului colectiv de munca
10.2 Modificarea contractului colectiv de munca
10.3 Suspendarea contractului colectiv de munca
10.4 Incetarea contractului colectiv de munca
XI. Raspunderea juridica pentru nerespectarea clauzelor contractului colectiv de munca
XII. Informarea si consultarea angajatilor
XIII. Alte tipuri de acorduri, conventii sau intelegeri ale partilor
XIV. Prevederi tranzitorii
XV. Anexe (modele si formulare)
Anexa 1 – Model imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca
Anexa 2 – Model acord angajator privind stabilirea numarului reprezentantilor salariatilor
Anexa 3 – Model anunt privind intentia de negociere a angajatorului in cazul in care salariatii nu si-au ales reprezentantii
Anexa 4 – Model proces-verbal privind neprezentarea reprezentantilor salariatilor la negocierea colectiva
Anexa 5 – Model proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor
Anexa 6 – Model cerere a sindicatului reprezentativ/reprezentantilor angajatilor privind inceperea negocierii colective
Anexa 7 – Model convocarea partilor indreptatite sa participe la negociere
Anexa 8 – Model proces-verbal privind stabilirea regulilor pe durata procesului de negociere
Anexa 9 – Model proces-verbal al negocierii contractului colectiv de munca
Anexa 10 – Model contract colectiv de munca la nivel de unitate
Anexa 11 – Model cerere de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate/actului aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate
Anexa 12 – Model act aditional la contractul colectiv de munca
Anexa 13 – Model imputernicire privind ridicarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate/actului aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate de la ITM
XVI. Istoric actualizari
XVII. Bibliografie

Autor
savciuc2Elena Savciuc, expert legislatia muncii.
* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii, call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

 

Comandati chiar acum lucrarea “Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”

cumparaPret lucrare: 69 lei.

Pachetul actualizari: 99 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

 

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

 

Cum poti comanda  „Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”?

–  completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma penru a putea efectua plata;
–  achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
–  livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
–  o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acum

Pentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Formular comanda
 

(Visited 34,663 times, 9 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.