Formular 100: noutati privind completarea declaratiei in 2014

Formular 100. Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 123/2014 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 87 din 4 februarie 2014 au fost aduse modificari Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Prin acest act normativ au fost modificate continutul si instructiunile de completare pentru formularul 100 “ Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“.

Aceasta actualizare a fost necesara ca urmare a modificarilor legislative aduse Codului fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 102/2013, modificari ce au vizat in principal urmatoarele:
*posibilitatea unor contribuabili, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, de a opta, pentru un exercitiu financiar, diferit de anul calendaristic;
*includerea in sfera impozitului pe veniturile microintreprinderilor si a persoanelor care realizeaza venituri din consultanta si management, cu conditia ca ponderea acestor venituri in veniturile totale, sa nu depaseasca 20 %;
*introducerea impozitului pe constructii reglementat de titlul IX 3 din Codul fiscal, impozit ce reprezinta venit al bugetului de stat.

Prezentam, mai jos, principalele modificari aduse continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” precum si instructiunilor de completare:
*a fost introdus in declaratia 100 impozitul pe constructii;
*au fost detaliate unele pozitii din Nomenclator referitoare la taxele aferente jocurilor de noroc respectiv „Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc” si „Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc”;
*pozitiile referitoare la impozitul pe veniturile realizate de nerezidenti persoane fizice si persoane juridice au fost inlocuite cu alte noi pozitii structurate pe tipurile de venituri realizate de catre nerezidenti respectiv venituri din dividende, dobanzi, redevente, comisioane, premii, remuneratii etc.
* a fost eliminat din declaratia 100 impozitul pe veniturile din arenda ca urmare a modificarii tratamentului fiscal aplicabil acestuia si preluarii in formularul 112.

Prevederile noului ordin referitoare la formularul 100 se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2014.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabilului gratuit de catre unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site- ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, meniul Declaratii electronice, submeniul Descarcare declaratii.

Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 100: pdf inteligent actualizat in 11.02.2014
*Formularele 100 si 120 au fost modificate
*Formular 100: instructiuni completare declaratie
*Microintreprinderi 2013 – declaratia 100
*Platitorii de impozit pe profit trebuie sa depuna formularul 100

Sursa: Finante Iasi

(Visited 1,599 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.