Situatii financiare 2013: termen depunere

Situatii finaciare 2013: in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.70 din 29.01.2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.79 din 21.01.2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

In conformitate cu prevederile punctelor III ale anexelor din Ordin, depunerea situatiilor financiare anuale, situatiilor financiare anuale simplificate, raportarilor contabile sau declaratiilor, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

*150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30.05.2014, pentru:
-societati, societati/companii nationale, regii autonome, institute nationale de cercetare- dezvoltare;
-entitati autorizate, reglementate si supravegheate de B.N.R.;
-entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic;
-subunitati din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate;
-entitati ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
-sedii permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv sedii permanente desemnate de catre persoanele juridice cu sediul in strainatate care isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente.

*120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30.04.2013 pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*In termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, respectiv 31.03.2014 persoanele juridice aflate in lichidare, pe perioada lichidarii, depun o raportare contabila anuala.

*In termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 03.03.2014 entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, situatii financiare anuale simplificate, raportari contabile urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
-denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
-adresa si numarul de telefon;
-numarul de inregistrare la registrul comertului;
-codul unic de inregistrare;
-capitalul social.

Prevederile referitoare la depunerea declaratiei, se aplica in mod corespunzator si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, de catre fiecare asemenea subunitate.

Nedepunerea situatiilor financiare anuale, situatiilor financiare anuale simplificate, raportarilor contabile anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor, dupa caz, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Depunerea situatiilor financiare aferente anului 2013 – ghid practic
*Depunerea situatiilor financiare – informatii oficiale ANAF
*Vezi aici ce documente trebuie sa insoteasca situatiile financiare anuale!
*Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile incheiate la 31 decembrie 2013

Sursa: Finante Galati

(Visited 754 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.