Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal (OPANAF nr.235/2013)

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.235/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 133 din 24.02.2014.

In temeiul art.11 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al art.153 si 1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art.7, art.78 alin.(3) si art.228 alin.(2) si (21) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul

O R D I N

Art.I – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr.1 se modifica dupa cum urmeaza:

a) La capitolul I „Dispozitii generale” punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
„7. Dupa inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, in situatiile prevazute la pct.6 lit.a) si b), compartimentul de specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Codul.”

b) La capitolul II „Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile” Sectiunea a 2‐a, punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
„7. Pentru persoanele impozabile care si‐au inscris in registrul comertului mentiuni privind incetarea suspendarii temporare a activitatii, data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.”

c)La capitolul IV „Indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, inregistrarii in scopuri de TVA”, punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
„7. In ipoteza in care, la data radierii, din eroare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoana impozabila era inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari si/sau Registrul persoanelor impozabile care aplicasistemul TVA la incasare, compartimentul de specialitate inregistreazapersoana impozabila, din oficiu, in aceste registre ca urmare a indreptarii erorii.”

2. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 6 se modifica si se inlocuieste cu Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II – Prezentul ordin se public in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Emis la Bucuresti, in data de 13.02.2014

OPANAF_235_2014 este link-ul de unde puteti descarca Anexa 1 si Anexa 2

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA (proiect normativ)
*Termene pentru modificarea in vectorul fiscal a perioadei fiscale TVA la inceputul anului 2014
*Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA a aparut in Monitorul Oficial
*Proiect ANAF: procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

(Visited 497 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.