Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal: cele mai importante modificari

Ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 102/14.11.2013, cat si prin O.U.G. nr. 111/18.12.2013 – modificari care se aplica incepand cu data de 01.01.2014 – s-a emis Hotararea de Guvern nr. 77/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 108/12.02.2014.

Va prezentam mai jos, cele mai importante modificari si completari :

I) In ceea ce priveste „Impozitul pe profit” au fost aduse urmatoarele modificari :

*Se introduce punctul 14^3 pentru aplicarea art. 19 „Calculul profitului impozabil” din Codul fiscal: potrivit caruia cheltuielile reprezentand pierderile din creante inregistrate ca urmare a aducerii creantelor preluate prin cesionare de la valoarea nominala la costul de achizitie, potrivit reglementarilor contabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

*Se modifica pct. 18: In aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare
de impozit pe profit sau a unui impozit similar acestuia, situata intr-un stat tert cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri,
persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina :
– certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine
– declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca acesta este platitotare de impozit pe profit sau a unui impozit
similar acestuia,
– documentul prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele.

Se modifica pct. 49^1 : in cazul cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielilor privind bursele private care se scad din impozitul pe
profit datorat, se defineste cifra de afaceri pentru entitatile ale caror reglementari contabile aplicabile nu cuprind o astfel de definitie (contribuabilii care aplica reglementarile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, institutiile de credit si institutiile prevazute la art. 2 lit. a)-d) dinOrdinul BNR nr. 27/2011).

*Se introduce pct. 97^6 pentru aplicarea art. 34 „Declararea si plata impozitului pe profit”, alin.(13^1), unde regasim precizate regulile si exemple
referitoare la modalitatea de calcul si declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, pentru primul an fiscal modificat.

II) In ceea ce priveste „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”
*Au fost aduse modificari normelor metodologice in functie de modificarile reglementate prin OUG nr. 102/2013; iar la pct. 6 lit.a) pentru aplicarea art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal se introduce prevederea potrivit careia pot utiliza sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor,
institutiile financiare nebancare care sunt infiintate si functioneaza conform legislatiei in vigoare.

III) Referitor la Taxa pe valoarea adaugata :
Reamintim principalele aspecte aplicabile incepand cu data de 01.01.2014 la care s-au adus clarificari prin norme:
*referitor la modificarea prevederilor legale privind sistemul TVA la incasare, in sensul :
– introducerii, posibilitatii de a opta sau nu pentru aplicarea acestuia;
– eliminarii obligatiei colectarii TVA in cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, chiar daca nu s-a incasat factura de la beneficiar;
– posibilitatea renuntarii la sistemul TVA la incasare (prin depunerea formularului 097)

*explicitarea situatiilor in care nu este obligatorie ajustarea TVA in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate (caz in care persoana impozabila
demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele juridice).

*excluderea din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de
leasing, atunci cand acest cost este recuperat de societatile de leasing prin refacturare de la utilizatori (intrucat refacturarea costului asigurarii reprezinta o operatiune scutita de TVA cf. art. 141 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal, distincta si independenta de operatiunea de leasing).

* definirea serviciilor publice postale, pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor referitoare la scutirea de TVA prevazuta de Codul fiscal, in corelare cu modificarea legislatiei in domeniu;

*persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare, au obligatia sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari bonurile fiscale, iar evidentierea acestora se realizeaza pe baza informatiilor din rapoartele fiscale de inchidere zilnica prevazute la art. 4 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999;

*definirea asociatilor majoritari in cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, in sensul aplicarii prevederilor privind anularea inregistrarii
si reinregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile de catre organele fiscale competente, ca fiind persoana fizica/juridica ce detine parti
sociale/actiuni care depasesc 50% din capitalul social. ;

*pentru reinregistrarea in scopuri de TVA datorita incetarii situatiei care a condus la anularea inregistrarii, s-a clarificat ca:
– in cazul contribuabililor declarati inactivi fiscal : data la care se considera ca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, este data
reactivarii
– in cazul contribuabililor care au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii : data la care se considera ca a incetat
situatia care a condus la anularea inregistrarii, este data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.

*in cazurile in care persoana impozabila indeplineste conditiile pentru reinregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a incetarii situatiilor care au
condus la anularea inregistrarii, codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit este cel anterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

*aplicarea taxarii inverse pentru livrarea de energie electrica catre comerciantii persoane impozabile.

Sursa: Finante Arges

(Visited 444 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 × seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.