Esalonarea la plata contribuabili cu risc fiscal mic: conditii speciale

ANAF aduce la cunostinta celor interesati urmatoarele prevederi speciale privind acordarea esalonarii la plata pentru contribuabilii cu risc fiscal mic.

In cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante, pe o perioada de cel mult 12 luni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
*contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;
– sunt indeplinite conditiile de acordare a esalonarii la plata, prevazute in OUG nr.29/2011.
– contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de al data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata, precum si a penalitatilor de intarziere ce pot face obiectul amanarii la plata, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis.

In sensul OUG nr.29/2011 este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
*nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;
*niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventeii la care au ramas obligatii fiscale neachitate;
*nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatoresti competente;
*nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni;
*nu a inregistrat pierderi contabile in fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi.

Pierderea contabila nu cuprinde pierderea contabila reportata provenita din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste” de catre contribuabilii care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
*in cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni ante- rior depunerii cererii.

Cererea depusa se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia. Acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal competent si data depunerii garantiei de catre contribuabil.

Contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au obligatii fiscale restante pot solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale declarate, precum si a obligatiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere si pentru care nu s-a implinit scadenta sau termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, dupa caz.

In situatia in care, ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal constata ca informatiile cuprinse in documentele anexate la cererea depusa nu corespunde realitatii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de esalonare la plata si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 13 si 14 din OUG nr.29/2011.
Reamintim contribuabililor ca esalonarea la plata reprezinta o modalitate de depasire a eventualelor dificultati generate de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti iar pentru sumele care fac obiectul esalonarii procedura de executare silita nu incepe, sau se suspenda dupa caz.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Esalonarea la plata 2014: tabel comparativ (OUG nr.8/2014)
*Esalonarea la plata 2014 (oug nr.29/2011): cine o poate solicita
*Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante, modificari aduse prin OUG 50/2013
*OUG nr.50/2013: noutati privind penalitatile de intarziere si esalonarea la plata a obligatiilor bugetare

Sursa: DGRFP Galati

(Visited 404 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.