Directionarea a 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau a unitatilor de cult

Pana pe data de 26.05.2014, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, prin depunerea formularelor:

– 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”,

– 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.

1.Formularul 230 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora si opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult.

In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

2. Formularul 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: – activitati independente; – cedarea folosintei bunurilor;

-activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;- piscicultura;

-silvicultura; – transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; – operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, si care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult.

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Nota: Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii declaratiei 200 si opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati nonprofit sau al unei unitati de cult completeaza sectiunea III “Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net/castigul net anual impozabil”, din formularul 200.

Termen de depunere: – anual, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului, respectiv 26.05.2014.

Formularele se depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania.

Acestea se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Formularele 230 si 200 se pot depune si on-line. Pentru descarcarea si completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii.

Formularele se transmit on-line prin portalul e-guvernare, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Redirectionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit: formularele 200 si 230 se depun pana pe 26 mai
*Formularele 200 si 230 se depun pana luni, 26 mai 2014
*Formular 200: completarea si depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania
*Formular 200: cine trebuie sa depuna declaratia privind veniturile realizate din Romania
*Declaratia 200: programul s-a actualizat in 14.01.2014
*Declaratia 230: pdf actualizat in 30.01.2014

(Visited 341 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.