Formular 221: declararea veniturilor din activitati agricole (oficial ANAF)

Formularul 221 – Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit – a fost modificat si completat prin Ordinul nr. 530/27.03.2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Depunerea declaratiei

Declaratia 221 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

In cazul in care, activitatea agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative revin asocierii si se indeplinesc de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.

Contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite, vor completa la sectiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” cate un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfasurata. In situatia in care, tabelele de la sectiunea III din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localitatile pe raza carora se desfasoara o activitate agricola (contribuabilul/ asocierea fara personalitate juridica detine suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in mai mult de patru localitati), contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica completeaza si formularul „Anexa nr….. la Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”, care se ataseaza la declaratie.

Veniturile din activitati agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile in limitele prevazute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal.

In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupa de animale vor fi avute in vedere suprafetele/capetele de animale/familiile de albine insumate in cadrul grupei respective.

Atentie: In cazul contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, plafonul neimpozabil se acorda la nivelul asocierii.

Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II “Venituri din activitati independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Veniturile obtinute din valorificarea produselor provenind din activitati agricole in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafete destinate productiei vegetale/cap de animal/ familie de albine) detinute in comun sau in devalmasie de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole, in situatia in care acestea nu se cunosc. In cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizata procedura succesorala, veniturile corespunzatoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/ familie de albine, se atribuie contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole.

Declaratia 221 nu se depune de catre :
– persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde precum si pentru pasuni si fanete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal;
– contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap.IV “Venituri din cedarea folosintei bunurilor” de la titlul III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal;
– contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art.72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform pct.149^12 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, date in aplicarea art.73 din Codul fiscal. Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
– contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute la art.71 alin.(1) din Codul fiscal si pentru care veniturile din activitati agricole sunt impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal in care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;
– persoanele fizice care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica.

Termenul de depunere a declaratiei

Declaratia 221 se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
– pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs, privind suprafata cultivata/cap de animal/familie de albine detinuta/detinut la data declararii. In cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate juridica care depun cu intarziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai;
– ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop.

Atentie: In cazul in care intervin modificari privind structura suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarul de capete de animale/familii de albine, declaratia rectificativa se depune pana la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data depunerii declaratiei rectificative.

In cazul in care, declaratia depusa nu reflecta suprafetele cultivate/numarul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaratie rectificativa in care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.

Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarului de capete de animale/familii de albine, intervenite dupa data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Exista insa si varianta sa se opteze pentru determinarea venitului in sistem real, pe baza evidentei contabile. In acest caz, pana pe 31 ianuarie 2014 trebuia depusa « Declaratia privind venitul estimat » formular (220), iar pana pe data de 25 mai trebuie depusa « Declaratia privind veniturile realizate in Romania » formular (200).

Sursa: DGFPJ Iasi

(Visited 4,563 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.