Declaratia 200 (info utile depunere 2014) privind veniturile realizate din Romania pentru anul 2013 de catre persoanele fizice

Cine depune Declaratia 200? Persoanele fizice care in 2013 au obtinut din Romania venituri:

– din activitati independente (cu exceptia celor impuse la norma de venit pentru care s-au efectuat plati anticipate), inclusiv din drepturi de proprietate intelectuala, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision, mandat / in baza contractelor ori conventiilor civile, incheiate potrivit Codului Civil (cazuri in care se va anexa adeverinta platitorului de venit pentru stabilirea corecta a cheltuielilor deductibile; NU se declara veniturile obtinute de persoana fizica care a optat prin contract/conventie pentru retinerea unui impozit de 16%), venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente

– din inchirieri sau arendari (in cazul contractelor de inchiriere in lei, nu se depune Declaratia 200 decat in urmatoarele situatii: declaratia de venit estimativ a fost depusa in decembrie si nu s-au stabilit plati anticipate / in situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia rezilierii / daca investitiile la bunurile care fac obiectul unor contracte de cedarea folosintei bunurilor / de comodat,sunt efectuate de chirias)

– din activitati agricole impuse pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla

– din castiguri realizate din transferul titlurilor de valoare, altele decat parti sociale si valori mobiliare in cazul societatilor inchise (fisele de portofoliu se anexeaza obligatoriu la declaratie)

– din castiguri din vanzarea-cumpararea de valuta la termen, pe baza de contract

UNDE se depune declaratia 200?

– la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul, persoana fizica cu domiciliul in Romania;

– organul fiscal competent definit potrivit legilor in vigoare, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

*direct la registratura organului fiscal prin posta, prin scrisoare recomandata

*online, urmand instructiunile postate pe www.anaf.ro/Declaratii electronice/ Persoane fizice, in acest caz fiind necesar ca persoana fizica/imputernicitul/reprezentantul fiscal sa detina un CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT si sa obtina dreptul de utilizare a serviciului “Depunere declaratii online” (potrivit OMFP nr. 858/2008 modificat prin OMFP nr. 847/2009)

Declaratia se depune in scopul:
1. Stabilirii de organul fiscal a impozitului anual si diferentelor de plata / de restituit.
2. Sponsorizarii de catre persoana fizica a unei entitati nonprofit si/sau restituirii cheltuielilor cu burse private acordate de persoana fizica (2% din impozitul anual)

Sanctiuni (cf. art. 219 alin. (3) din OG 92/2003) pentru nedepunerea in termen: amenda intre 50 lei si 500 lei.

Termen depunere: luni, 26 mai 2014

Contabun.ro a mai publicat si:
*OPANAF nr.3883/2013 pentru modificarea declaratiilor 200, 201, 204 si 205
*Formular 200: cine trebuie sa depuna declaratia privind veniturile realizate din Romania
*Declaratia 200: programul s-a actualizat in 14.01.2014
*Declaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania: completare si depunere
*Formular 200: completarea si depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania

Sursa: DGRFP Brasov

(Visited 527 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.