Declaratia 201 (info utile depunere 2014) privind veniturile realizate din strainatate pentru anul 2013 de catre persoanele fizice

Cine depune declaratia 201?  Declaratia 201 se depune de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania,care au obtinut in anul 2013 venituri din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, dividende, dobanzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de valoare, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, pensii si alte venituri impozabile cf. titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia 201 se depune si de persoanele fizice, care timp de trei ani consecutivi, au fie centrul intereselor vitale amplasat in Romania, fie sunt prezente in Romania peste 183 de zile pe an.

Declaratia 201 se depune si de persoanele fizice care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate.

Unde se depune declaratia 201 ?

Declaratia 201 se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul, persoana fizica cu domiciliul in Romania:

*direct la registratura organului fiscal sau

*prin posta, prin scrisoare recomandata

De ce se depune declaratia 201 ?

– in vederea impozitarii in Romania a veniturilor din strainatate, realizate de persoane fizice romane cu domiciliul in Romania;

– in vederea acordarii creditului fiscal (deducere impozit platit in tara de sursa a venitului), daca venitul a fost impozitat si in tara de sursa.

Cursul valutar utilizat pentru convertirea in lei a veniturilor realizate in strainatate este cursul de schimb mediu anual din 2013, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Veniturile exprimate in unitati monetare proprii statului de sursa, care nu sunt cotate de BNR, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari U.S.D. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de BNR.

Sanctiuni(cf. art. 219 alin. (3) din OG 92/2003) pentru nedepunerea in termen: amenda intre 50 lei si 500 lei.

Termen depunere: Luni, 26 mai 2014

Sursa: DGRFP Brasov

 

(Visited 927 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.